Algemeen

Grönefeld ontvangt gouden erepenning

OLDENZAAL - Burgemeester Patrick Welman had dinsdag 21 november de eer om de gouden erepenning met bijbehorende oorkonde uit te reiken aan Grönefeld B.V. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek dat het college van B&W bracht aan het bedrijf.

“Ik moet me eerst even omkleden voor ik het cadeau kan geven,” grapt de burgemeester terwijl hij zijn ambtsketen tevoorschijn tovert. “Aan het begin van de jaren dertig kreeg de gemeente het advies om een vast onderhoudsbedrijf voor het uurwerk van de Plechelmus te zoeken. Vanaf dat moment heeft Grönefeld het uurwerk onderhouden en daar zijn we zeer erkentelijk voor. Aan het einde van de jaren dertig ontving het bedrijf een gratificatie omdat het ondanks de moeilijke tijden door was gegaan met het onderhoud.

Verder is het fantastisch dat Grönefeld onze stad Oldenzaal tegenwoordig nationaal én internationaal op de kaart zet met de prachtige horloges die hier vervaardigd worden.”

Dan tovert de burgemeester de oorkonde tevoorschijn en overhandigt deze aan Tim, Bart, Sjef en Netty Grönefeld. “Het is fijn dat alle generaties die nog in leven zijn ook nu aanwezig zijn.” Daarna volgt de gouden erepenning. “We zijn bijzonder trots dat we het uurwerk van de Plechelmus mogen verzorgen,” zegt één van de broers. “De Plechelmustoren is ons bijzonder dierbaar. In 2016 brachten we een horloge op de markt dat gebaseerd is op de techniek van het uurwerk. Hartelijk dank voor deze mooie onderscheiding.”