Zakelijk

Drie opties voor de toekomst van het stadhuis

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal is aan het onderzoeken hoe zij het stadhuis het beste kan gebruiken in de toekomst. Naast een werkplek voor de ambtenaren en het bestuur, zit het Sociaal Plein in het stadhuis. Ook maken verschillende partners gebruik van de spreekkamers in het stadhuis. Het gebruik van het stadhuis is nu niet optimaal. Het stadhuis sluit niet meer aan bij de laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening die de gemeente Oldenzaal wil bieden aan haar inwoners. Om die reden heeft de raad gevraagd drie opties voor het stadhuis uit te werken.

Uit onderzoek van 2021 van de gemeente Oldenzaal (de visie op dienstverlening) bleek al dat de fysieke werkplek onvoldoende uitnodigt tot samenwerken. Ook sluit de inrichting van het stadhuis niet meer aan bij de verwachtingen van de bezoekers. De inrichting biedt weinig privacy voor bezoekers, nodigt niet uit tot ontmoeting en is niet heel toegankelijk. Daarnaast is groot onderhoud noodzakelijk. Het stadhuis is gebouwd in 1968 en heeft in 2000 nog een aanbouw geplaatst. Vanaf die tijd zijn er geen grote aanpassingen meer geweest.

Laagdrempelig voor inwoners en een aantrekkelijke werkgever
De gemeente wil graag laagdrempelig zijn voor haar inwoners en bezoekers. Aan grote vraagstukken wil de gemeente graag samenwerken met haar partners, ondernemers en inwoners. Het stadhuis moet hierop aansluiten. Daarnaast wil de gemeente de ambtenaren toekomstige werkplekken bieden die aansluiten bij de huidige tijd. Een eerste aanzet voor hoe de gemeente het stadhuis kan gebruiken, is gepresenteerd in het Politiek orum van februari ’24. Tijdens dit forum heeft de raad gevraagd om drie verschillende opties verder uit te werken.

Drie opties voor de toekomst van het stadhuis
Bij alle opties is gelet op een duurzaam gebouw en het noodzakelijk onderhoud. Om zo onderdelen te combineren en slim met geld om te gaan.

1. Het stadhuis opnieuw bouwen
Dit betekent het verkopen van het stadhuis. En het stadhuis (op een nog onbekende plek) opnieuw bouwen.

2. Het stadhuis gebruiken als huis van de stad
Dit betekent het aanpassen van het hele stadhuis. En dat de gemeente het stadhuis samen met maatschappelijke partners gebruikt. Op die manier zijn er zoveel mogelijk diensten onder één dak, om zo de inwoners van Oldenzaal optimaal van dienst te kunnen zijn.

3. Het kleiner maken van het stadhuis om plek te maken voor stadsappartementen
Dit betekent dat het stadhuis kleiner wordt en geen ruimte is voor externe partners.

Deze opties worden afgewogen tegen het noodzakelijke groot onderhoud, vereiste verduurzamingsmaatregelen en een aanpassing van de werkplekken bij de huidige tijd.

Wat is het vervolgproces?
De opties zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Het college heeft besloten deze opties voor te leggen aan de gemeenteraad. Tijdens het Politiek Forum bespreekt de raad de drie opties. Met de input van de raad wordt de vervolgstap bepaald. De uitwerking van deze vervolgstap ligt tijdens de raadsvergadering van 27 mei opnieuw voor aan de raad.