Uitgaan & Cultuur

17 januari in bibliotheek Oldenzaal

Inloopmiddag voor oud-werknemers Molkenboerfabriek

OLDENZAAL - De nieuwe ‘Vereniging Historisch Oldenzaal’ heeft een projectgroep gevormd die de eerste publicatie van deze vereniging voorbereidt. Dat wordt een toegankelijk geschreven boek dat de titel ‘Honderd jaar Molkenboer in Oldenzaal in woord en beeld’ krijgt. Twee jaar geleden is het stadsarchief verrijkt met prachtig archiefmateriaal en vele foto’s van de Molkenboerfabriek, dat er om vraagt om op boeiende wijze omgezet te worden in een boek over de familie Molkenboer en vooral over de honderden Oldenzalers die in deze textielfabriek hun brood verdienden.

Over de Geldermanfabriek zijn veel boeken geschreven, over de Molkenboerfabriek slechts één: het prachtige boek “Hermanna Elisabeth Molkenboer-Trip, Freule, fabrikante en feministe’ van Lizzy Wiggers van Schoot. Dat boek belicht echter een klein gedeelte van het honderdjarig bestaan van deze fabriek. Heel wat Oldenzaalse ouderen herinneren zich het lawaai van de weefgetouwen als ze uit de Bewaarschool (nu De Abdij) kwamen en de deuren van de fabriek openstonden.

Honderden plaatsgenoten hebben in die fabriekshallen een eeuw lang hun noeste arbeid verricht. Over en van die arbeiders wil de projectgroep graag informatie, anekdotes, verhalen, oude foto’s of documenten verzamelen. Een klein aantal van die oud-werknemers kunnen daarover zelf vertellen, maar het is waarschijnlijker dat hun kinderen of kleinkinderen daar nog verhalen of info over hebben.

Daarom roept de Vereniging Historisch Oldenzaal iedereen op om die informatie, foto’s of documenten met de projectgroep te delen, want zo kan het boek nog mooier, nog levensechter worden. Alle Molkenboerinfo is welkom op woensdagmiddag 17 januari vanaf 14.00 uur in Bibliotheek Oldenzaal. Er is een luisterend oor en een meeschrijvende pen, er is koffie en thee en er worden veel oude Molkenboerfoto’s getoond. De wellicht mooiste is de personeelsfoto uit 1906: alle 137 werknemers staan op de foto rondom de beide directeuren Scato en Johan Molkenboer. En het leukste is dat - op één na - alle namen bekend zijn. Uw voorouders kunnen op de foto staan!

Iedereen die de projectgroep kan verrijken met Molkenboerverhalen of -info: wees woensdagmiddag de 17e januari van harte welkom.