Sport & Vrije tijd

KV Vooruitzicht viert vijftigjarig bestaan

OLDENZAAL - De klootschieters van KV Vooruitzicht vieren dit jaar het gouden jubileum. Zaterdag 2 maart vindt de jubileumreceptie plaats voor genodigden. Er zijn dan afgevaardigden van de verenigingen aangesloten bij de KTO, de voorzitter van de NKB en de burgemeester en wethouder Sport van de Gemeente Oldenzaal. Later in het seizoen zal er een jubileumfeest plaatsvinden voor alle leden.

Geschiedenis
In 1974 verlaat (in goede verstandhouding) een dertiental klootschieters KV De Toekomst en richten een eigen vereniging op.  Discussie over een voorzitter was er niet, want zijn uitstraling en enthousiasme voor de sport klootschieten, en de uitspraak “mot wie al weer ’n club opricht’n” was voldoende. Herman Velthuis werd de eerste voorzitter.

Het eerste bestuur is dan ook al snel gevormd: G. Luttikhuis, A. Geisink, Bets Geisink en Herman Velthuis. Binnen een week groeide de club van zeven naar 35 leden. Enkel actieve schutters waren welkom, want de klootschietvereniging was er in de eerste plaats om de sport te bedrijven.

Na Herman Velthuis werd Bennie Beuvink in 1987 de tweede voorzitter. Hij was tot 1996 voorzitter, waarna Benno Monfils het overnam tot 2003. Hij hanteerde de grootse voorzittershamer van Nederland (de hamer weegt bijna 7zeven kilo), toen werd Gerard Luttikhuis benoemd tot voorzitter. In 2018 nam Ronnie Beuvink de voorzittershamer over.

In de beginjaren schoot men de wedstrijden op het Javaveld in Losser.  Toen in 1976 de eerste klootschietersbaan in Oldenzaal werd geopend, de Hollinkbaan, nam Vooruitzicht deze baan in gebruik samen met  Ons Genoegen. In mei 1985 verleende de gemeente Oldenzaal een vergunning voor het oprichten van een kleedgebouw nabij de klootschietersbaan. Dit gebouwtje, in de volksmond ‘de keet’ brandde in 1994 af. Dit gebouw is vereeuwigd op een schilderij, te vinden bij Cafe Olde Weghuis. Op een late zaterdagmiddag werd er een nieuw, tijdelijk onderkomen gerealiseerd. Het bestuur hechtte echter grote waarde aan goede verzorging voor en na de wedstrijden waarna, later in 2001, er een prachtig clubgebouw gerealiseerd werd met hulp van gemeente en inzet van vele vrijwilligers. De afgelopen periode is dit gebouw opgeknapt en voorzien van een terras en overkapping, met uitzicht op de baan.

Sportieve prestaties
Op het sportieve vlak gaat het met Vooruitzicht best goed. Waar in de beginjaren meerdere keren het kampioenschap van de LKF werd behaald en diverse bekerwedstrijden werden gewonnen, is er in de laatste tien jaar ook flink uitgepond op de kwaliteiten van de jeugd op het EK, waar vanaf 2012 tot nu geen podium plek onbezet is geweest. Ook in de seniorencompetitie van 2023 / 2024 wordt aan de weg getimmerd met maar liefst vier teams op de eerste plek. De teams doen hun uiterste best om deze positie vast te houden. En voor het voorjaar van 2024 kijken de senioren al uit naar de Cup.

Jeugd
Uit de historie van Vooruitzicht blijkt overduidelijk dat men vanaf de beginjaren al zeer goede jeugdleden had, die vele prijzen in ontvangst mochten nemen. Maar ook in de latere jaren liet de jeugd regelmatig van zich spreken.  In 1990 was de jeugdcompetitie bij de LKF in maart al vroegtijdig beslist door de superioriteit van het eerste jeugdteam van Vooruitzicht. De jeugd groeide in aantal gestaag waardoor ook opvolging in de volwassen teams gewaarborgd werd. Door kennismakingsdagen en bevlogen jeugdleiders is tot op heden de jeugd van Vooruitzicht een belangrijk onderdeel van de vereniging.

Naast goede jeugdteams heeft Vooruitzicht al vanaf het einde van de zeventiger jaren van de vorige eeuw een damesvereniging, maar dames krijgen ook steeds meer een plek in de herenteams, wat natuurlijk in het tijdsbeeld past.

KV Vooruitzicht speelt momenteel met zeven seniorenteams in de competitie, één damesteam en twee jeugdteams.

Naast KV Vooruitzicht zijn er meer klootschietvereinigingen actief in  Berghuizen: KV de Toekomst (1934), KV Ons Genoegen (1914) en KV Steeds Vooruit (1935), getuige dat deze oude sport, die ver teruggaat in de tijd (veertiende eeuw), nog steeds populair is en een belangrijke plek vervult in het verenigingsleven in de wijk. Ook voor de toekomst kijken ze naar een gezonde vereniging met een jeugdige demografie. Mooie ontwikkelingen in de sport zijn er ook, te denken aan een WK waar leden aan meedoen, maar ook historische wedstrijden als de Zilveren Kloot en Oldenzaal-Ootmarsum dragen bij dat dit culturele erfgoed goed bewaard blijft voor toekomstige generaties.