Algemeen

Veel geïnteresseerden voor Natuurbegraafplaats nabij het Hulsbeek

OLDENZAAL - Onlangs vond een informatiebijeenkomst plaats over plannen voor een Natuurbegraafplaats in Oldenzaal. De initiatiefnemers zijn hier al acht jaar mee bezig. Hun concrete plannen moeten nog met diverse instanties besproken worden en een herziening van het bestemmingsplan van het stuk grond dat ze in gedachten hebben zal noodzakelijk zijn.

In het gebied ‘Het Groote Veld’ nabij het Hulsbeek, bevinden zich zeven grafheuvels en urnenvelden die veel onbekender zijn dan de grafheuvels op de Thij. Het gebied is door vrijwilligers opgeschoond waardoor de grafheuvels nu zichtbaar zijn. Omdat er in 1972 twee grafheuvels met de grond gelijk zijn gemaakt voor agrarische doeleinden, wat nu niet meer denkbaar is, is er door archeologisch onderzoek wel veel kennis opgedaan. De grafheuvels stammen uit 1800 voor Christus. In die periode vond er net als nu een overgang plaats van begraven naar cremeren. In het plan voor de Natuurbegraafplaats blijven de grafheuvels intact. Er zal een nieuwe heuvel gecreëerd worden die plek zal bieden voor maar liefst 1850 graven. “Dat is ook niet zo gek, want het gebied beslaat 11 hectare,” vertelt de heer Waanders die als vrijwilliger bij dit project betrokken is. “In het hoogste deel van de heuvel is plek voor twee graven op elkaar. Het laagste deel is niet hoog genoeg voor een graf, maar hier kunnen wel urnen worden geplaatst.” 

Hoewel het plan officieel nog moet worden ingediend, zijn veel aanwezigen op de bijeenkomst enthousiast. Wat kost het en wanneer kan het zijn veel gehoorde vragen. Het idee om terug de natuur in te gaan lijkt niet zo gek. Je koopt het graf voor eeuwig. Je hebt geen steen en geen onderhoud. “Het is eeuwigdurend en niet commercieel.” De initiatiefnemers hopen deze Natuurbegraafplaats in 2024 te kunnen realiseren. De grond is van de eigenaar Remi Nieuwenhuis en zodra de wijziging van het bestemmingsplan erdoor is, zal de ‘Stichting van Natuurbegraven’ worden opgericht. Daar koop je het graf uiteindelijk van.

Een prachtige bijkomstigheid is dat de opbrengst van de Natuurbegraafplaats ten goede zal komen aan het nabijgelegen Welkomhuis. Hier wordt weekend- en vakantieopvang geboden voor kwetsbare kinderen en jongeren.