Algemeen

Wigboldpalen geplaatst

OLDENZAAL - Op maandag 2 november heeft de werkgroep Grensstenen van De Dree Marken in samenwerking met Gemeente Oldenzaal zeven fraai uitgevoerde Bentheimerzandstenen grenspalen geplaatst op de Wigboldgrens van Oldenzaal.

Het Wigboldrecht, dat vooraf ging aan het Stadsrecht, stond aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal als stad. Met het Wigboldrecht bevrijdden de Oldenzalers zich langzamerhand van de horigheid. Zo kwam bijvoorbeeld de erfenis van overledenen aan de erfgenaam toe en niet meer aan de heer. Verder mochten mensen van buiten zich in Oldenzaal vrij vestigen. De Wigboldpalen, die de grens markeerden van het gebied waar het Wigboldrecht gold, vertegenwoordigen daarom een zeer belangrijk stuk cultureel erfgoed van Oldenzaal.

 

Het Wigbold strekte zich uit tot buiten de stadsmuren en stadspoorten. Het woorddeel wig heeft te maken met het Germaanse begrip wik, een omheind gebied. Wik of vik komt terug in namen als Varvik, Kavik, Wigger en in plaatsnamen als Winterswijk, Wijk bij Duurstede. Bold is een oud woord voor recht. De eeuwenoude Wigboldgrens werd tussen 1818 en 1877 de gemeentegrens van Oldenzaal.

 

Op de nu geplaatste Wigboldpalen staat het stadswapen van Oldenzaal. Bij binnenkomst van het Wigbold (de Wigboldstenen stonden veelal bij toegangswegen naar de stad) word je zo verwelkomd door de gezegende groet van een bisschop! Op de schuine bovenkant van de Wigboldpaal zit een infobordje met een plattegrond van het Wigbold en de beschrijving uit 1642 van de betreffende steen.

 

Met dit project heeft de werkgroep Grensstenen weer zichtbaar gemaakt wat aan het begin van de ontstaansgeschiedenis van Oldenzaal als stad lag, het Wigbold.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Gemeente Oldenzaal, Rabobank Twente Oost en het Boeskoolfonds.

 

Foto 1:  De Gemeente trekt dit project ook voor een deel.

Foto 2: Leden van De Dree Marken vieren de plaatsing laatste Wigboldpaal aan de Haerstraat tegenover het Geldermankantoor.

Foto 3: In een document uit 1642 staan de zeven locaties waar Wigboldstenen stonden, beschreven: “Anno 1642 den 23 Julij, Burgemren mette Gemeensluijde die Wichbolt Steene gevisiteerd ende bevonden op d’olde plaetsen”.).