Algemeen

Overdracht Vredesduif door Pastor Reerink aan Bas Hulsink

Start Vredesweek 2023 in Oldenzaal

OLDENZAAL - Vrijdag 15 september om 11.00 uur vond de start van de Vredesweek 2023 plaats bij het Stadhuis Oldenzaal. Hier vond de overdracht van de Vredesduif door Pastor Reerink aan Bas Hulsink plaats.

Het thema luidt: (On)Vrede, en nu? Onze democratie staat onder druk.

Hoe werk je aan vrede in een land, dat alles op orde denkt te hebben?

Echter momenteel is er een enorm wantrouwen richting de politiek, een falende landelijke overheid, politiegeweld bij demonstraties etc.

En de oorlog in Oekraïne mogen we uiteraard zeer zeker niet vergeten.De Oekraïners die in Nederland, waaronder ook alhier in Oldenzaal, onderdak hebben gezocht moeten we een zinvol bestaan geven.

Het leven van de lokale bevolking wordt zwaar op de proef in een reeks van landen in o.a. Afrika en in het Midden Oosten. De wereld kan en mag dit niet negeren.  Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe dit tot stand komt gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving, waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender.

Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht.

Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen.

Met het zoeken van verbindingen in de lokale samenleving.

 

Jaarlijks wordt op meerdere locaties in den lande ook een vredesduif uitgereikt aan een persoon of organisatie die onderscheidend bezig is geweest. Dat kan internationaal, nationaal maar ook lokaal zijn. Dit jaar hebben we gekozen voor lokaal en dan komt dat mooi tezamen met een lokale verbinder.

In Oldenzaal zijn er een aantal zaken die veel mensen in beweging zet; Carnaval is er daar wel een uitschieter in. Maar op de juiste manier gevierd kan dat ook voor verbondenheid en vriendschappen zorgen. Zelfs mensen met een verstandelijke beperking worden niet vergeten: voor hen is de OCV De Kozakken opgericht met elk jaar een man en een vrouw als hoogheden: Tsaar en Tsarina. De opening van Slöttelzoaterdag heeft dit jaar voor het eerst plaatsgevonden in de Plechelmusbasiliek en één persoon is daar echt de kartrekker van geweest.

En hem willen we eren met het in ontvangst mogen nemen van de Vredesduif Pax 2023.

 

Onvrede en nu

 

Nu heerst onvrede overal

mensen demonstreren om het hardst

niemand schijnt meer iets voor lief te nemen

doorbeuken tot de drinkkruik barst

 

Vrede is meer dan geen oorlog

vrede als werkwoord draag je uit

vrede bewaren is niet ondenkbaar

kijk met je hart voor je iets besluit

 

Als je je eigen hart laat spreken

berokken je een ander ook geen kwaad

zodat die jou ook zal bejegenen

met een menselijke maat

 

Wat makkelijk: “Zo heb ik het niet bedoeld”

als je een ander krenkt met vuile woorden

Of erger nog: “Ik heb dit niet gewild”

zei iemand die “om niet” koelbloedig moordde

 

Ben je ontevreden met je situatie

machteloos in het bestaan van alledag

zoek dan oplossingen voor je problemen

praat, zoek hulp, opdat je vrede vinden mag

 

Onvrede is van alle tijden

maar dreigt langzaam over de top

menselijke grenzen overschreden

vandaar de oproep “In Godsnaam Stop”

 

Els Olde Monnickhoff

Oldenzaals Dichter