Algemeen

Nieuwe voorzitter Tennisvereniging Zuid-Berghuizen

OLDENZAAL - Op 6 februari was de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Zuid-Berghuizen in Oldenzaal. Tijdens deze vergadering is Ferry Schlette na negen jaar gestopt als voorzitter. Aansluitend is Gerard Olde Wieverink benoemd als nieuwe voorzitter. Ook bestuurslid Anneke Scheurink is gestopt. Zij zat sinds 2015 in het bestuur. Anneke was een ware Duizendpoot. Ze was verantwoordelijk het vrijwilligersbeleid, ze was Verenigings competieleider, was lid van de Activiteiten- en jeugdcommissie, ze heeft de regels en voorschriften rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in helder en begrijpelijke taal geschreven en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Links de nieuwe voorzitter Gerard Olde Wieverink, rechts de oude voorzitter Ferry Schlette. En op de achtergrond Anneke Scheurink.

Voor zijn benoeming tot voorzitter was Ferry Schlette al vier jaar penningmeester van de vereniging. Dus al met al is Ferry dik 13 jaar bestuurslid geweest. Tijdens de vergadering werd Ferry bedankt voor zijn inzet, betrokkenheid en loyaliteit gedurende de afgelopen jaren dat hij in het bestuur heeft gezeten. Een periode waarin TZB de kunstgrasbanen, na 20 jaar gebruik, heeft vernieuwd, de baanverlichting is voorzien van LED lampen en er een volledig nieuw clubgebouw is gebouwd. Grotendeels door de inzet van eigen leden. Helemaal uit beeld verdwijnt Ferry niet. Ferry heeft aangegeven zich te blijven inzetten voor TZB en natuurlijk blijft hij bij TZB tennissen.

De nieuwe voorzitter, Gerard Olde Wieverink, is zelf actief lid sinds 2002. Gerard is veel op het tennispark te vinden. Zowel op de tennisbaan als in het clubgebouw. Gerard is sinds 2018 pennigmeester van de club. Voor deze functie wordt dus nu een nieuwe    kandidaat gezocht. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij de nieuwe voorzitter. Dit kan persoonlijk, maar ook via  voorzitter@tvzuidberghuizen.nl.

Gerard Olde Wieverink: “De vereniging staat er prima voor. Eind 2022 hebben we onder de leden een enquete gehouden en hebben we als rapportcijfer een dikke 8 gekregen. Iets om trots op te zijn. Natuurlijk waren er ook wat op- en aanmerkingen. Deze gaan we bespreken en oppakken met de commissies die daar verantwoordelijk voor zijn. De belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode zijn: interne- en externe communicatie en er moeten meer jeugdleden bijkomen. Vanuit het bestuur onder leiding van Ferry hebben we jarenlang met veel vrijwilligers samengewerkt aan mooie projecten binnen deze vereniging. Er wordt ongelofelijk veel werk verzet (voor en achter de schermen) door deze vrijwilligers, daar hebben veel mensen geen idee van. Ik wil graag samen met de overige bestuursleden de enthousiaste groep vrijwilligers ondersteunen en richting geven om het voorbestaan van de prachtige tennisclub te waarborgen. TZB is werkelijk een prachtige vereniging waar we met zijn allen oprecht trots op mogen zijn. Laten we onze successen delen met onze leden en potentiele leden.”