Algemeen

Koor Triple One na vijftig jaar nog springlevend

OLDENZAAL - Met tal van hoogtepunten door de jaren heen viert Themakoor Triple One dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Zingen en gezelligheid gaan voor de koorleden al een halve eeuw hand in hand. 

Het waren Gerard Teders en Gerard Schasfoort die in 1974 op verzoek van pastoor Boelens aan de slag gingen met het werven van leden voor een jongerenkoor. JoKo3 was al snel een feit. Een koor waarvan Teders erelid is en waarin Lucy van Sark als trouw gediende al vijftig jaar meezingt.

Boyke Brand was de eerste dirigent van het koor dat als vierde zanggroep diensten opluisterde in de Drieënheidkerk. Naast het dames- en herenkoor was er ook een kinderkoor zodat de jeugd nu ook door kon stromen naar het jongerenkoor. ´Ik zong in het kinderkoor´, zegt voorzitter Marianne Siers. ´Het klinkt stom, maar ik wilde niet doorstromen. In het kinderkoor was ik de kartrekker en als ik door zou stromen was ik niet meer belangrijk´, zegt ze lachend.

Totdat Marianne, die destijds met haar echtgenoot Toon hotel De Zon bestierde, in 1986 aan de praat raakte met wagenbouwers van de Blaanke Boeskeulkes die bij haar een drankje kwamen doen. ´Er waren wat wagenbouwers lid van het koor en ze haalden mij over.´ Door Marianne´s toetreden bleef De Zon jarenlang een gezellige nazitplek voor de koorleden. ´Zing´n, ett´n en drink´n, daar hielden we van´, weet ook secretaris Gonny Onderweegs die al 23 jaar zingt in het koor. ´Zonder drank geen klank was ons motto´, zeggen de dames grinnikend. In 1999 werd de naam van het koor veranderd in Triple One.

Veelzijdig repertoire
Boyke Brand werd al snel opgevolgd door dirigent John Feukink die vele jaren bleef.

et repertoire van het koor is in al die vijftig jaar zeer veelzijdig. ´Van kerkelijke liturgische liederen als De steppe zal bloeien van Huub Oosterhuis tot Fix You van Coldplay en We are here van Alicia Keys.

´Maar we zingen ook Twentse liederen, en als we in verzorgingshuizen optreden komen we met de Mallemolen of Het zijn de kleine dingen die het doen,´omdat dat voor ouderen heel herkenbaar is´, verklaren Marianne en Gonny.

Han Schokker dirigent
Sinds het jaar 2000 is pianist Han Schokker muzikaal leider van het koor. Net als zijn voorgangers legt hij de lat voor de zangers hoog. ´We zingen drie, vier, vijf en zelfs soms zesstemmig op best wel hoog niveau´, zegt Marianne. ´Gezelligheid vinden we daarbij ook belangrijk.´
Zoals de hapjes en drankjes na de late kerstnachtmis.
Marianne: ´Het is wel eens voorgekomen dat ik om 5.00 uur in bed lag.´

Ook aan de hoogtijfeesten als Pinksteren, Pasen en niet te vergeten de Vormselvieringen bewaren de dames mooie herinneringen. ´Na de Paaswake aten we eieren bij de Zon. En de vormelingen waren verdeeld over twee vieringen, zoveel waren het er. Nu is er nog maar ééntje en dan ook nog in Rosssum.´

Mo(nu)menten van herinnering
En dan zijn er ook nog de opvoeringen van Jesus Christ Superstar en het concert van 4 op 5 mei. Die laatste is dit jaar wederom in de Hofkerk en heeft als thema: Mo(nu)menten van Herinnering. Het concert met zang en verhalen start s´avonds  om half elf na de rituelen rond de dodenherdenking. Triple One zingt liederen als Imagine van John Lennon en na twaalven We will meet again en als uitsmijter Oh Happy Day. ´Twee jaar geleden was de eerste keer´, vertellen Marianne en Gonny. ´Het werd een groot succes. We voelden een enorme saamhorigheid, ook met het plubliek.´ Kaartjes voor het concert op zaterdagavond 4 mei zijn binnenkort gratis af te halen bij Tourist Info. Het echte jubileum viert het koor op 5 en 6 oktober met een concert in het Thijcollege en een feest voor de leden.

Zelfstandig koor
Sinds afgelopen jaar opereert Triple One als zelfstandig koor, niet meer verbonden aan de Drieëenheidkerk. ´Wel willen nog wel enigszins dienstbaar blijven aan de kerk. Elke eerste zaterdag van de maand zingen we nog in een dienst in de Mariakerk.´

Het zelfstandige koor heeft een nieuw logo laten ontwerpen en er is een promotiefilmpje gemaakt. Ondertussen past het bestuur goed op de portemonnee. ´We hebben een fanclub waarvan de leden ons met een vrijwillige bijdrage eens per jaar steunen. In ruil verzorgen wij voor hen een sponsormiddag met een klein concert, een hapje en een drankje. Het zou geweldig zijn als we er nieuwe fans bij krijgen. We werven ook actief leden.

Na de overstap vorig jaar waren we met 23 zangers. Acht nieuwe jonge zangers meldden zich spontaan aan. Daar hebben we niks voor hoeven doen!´, besluiten Marianne en Gonny tevreden.