Algemeen

Jubilarissen bij de Zonnebloem

OLDENZAAL - Tijdens de jaarvergadering op donderdag 29 februari zijn Annelies van de Vegt en Fenny Horstman gehuldigd vanwege hun respectievelijk 10- en 25-jarig jubileum als vrijwilliger bij de Zonnebloem.

Jubilaris Jenny Siemerink, die tien jaar vrijwilliger is, kon vanwege vakantie haar onderscheiding niet persoonlijk in ontvangst nemen maar kan haar zilveren insigne binnenkort tegemoet zien.

Annelies kreeg veel complimenten vanwege haar positieve inbreng voor de vereniging. Haar gasten, met wie zij een bijzondere band heeft, zijn erg blij met haar oprechte aandacht. Als ondersteunend lid bij de jaarlijkse kascontrole is Annelies van grote waarde. Zij kreeg een zilveren insigne opgespeld door de voorzitter voor haar tien jaar lange inzet.

In het bijzijn van haar familieleden werd Fenny door de voorzitter geprezen om haar jarenlange inzet  bij de vereniging. Binnen de werkgroep vrijwilligers is Fenny actief betrokken bij de bekende actie ‘Zon in de Schoorsteen’ die jaarlijks rond Sinterklaas plaatsvindt.

Beide jubilarissen kregen naast de onderscheidingen met oorkonde een boeket bloemen en een cadeaubon aangeboden. Een waarderingsbeeldje werd aan de 25-jarige jubilaris overhandigd. Na alle felicitaties werd het een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

De afd. Oldenzaal hoopt nog jarenlang deze enthousiaste vrijwilligers in haar midden te mogen hebben.