Algemeen

Fysiotherapiepraktijken Oldenzaal bundelen krachten om valpreventie aan te bieden

OLDENZAAL - Door demografische ontwikkelingen als veroudering van de bevolking, ongelukken met e-bikes en senioren die langer thuis wonen ontstaat er een hoger valrisico. Valpreventie is een belangrijk zorgthema. De overheid is bezig om valpreventie aan te jagen met landelijk beleid. Toch zijn er nog vraagstukken over het aanbod en vergoedingen vanuit zorgverzekeraars. Een vijftal fysiotherapiepraktijken in Oldenzaal besloot om gezamenlijk de regie in handen te nemen. Dat heeft geresulteerd in valpreventieprogramma’s die ‘Oldenzaalbreed’ worden aangeboden. Iedereen vanaf 65 jaar kan zich hier nu voor inschrijven. De eerste groepsprogramma’s starten in maart en oktober.

Gezamenlijke Aanpak Valpreventie Oldenzaal

Toepasselijk zitten de Oldenzaalse fysiotherapeuten die gaan samenwerken met koffie en thee aan een behandeltafel in de praktijk van Fysiotherapie De Essen. Wouter de Jong, (Fysiotherapie Lanen & De Jong), Michel Scholten (Fysiopraktijk Berghuizen), Nathalie Oskam (Fysiotherapie Nusmeier), Marlon Evers (Maartje) en Jeroen Busch (Fysiotherapie De Essen) zijn eensgezind: het is goed om op georganiseerde wijze ‘Oldenzaalbreed’ valpreventie aan te bieden.

“Met Valpreventie Oldenzaal willen wij valpreventie voor iedereen toegankelijk maken. Niet alleen de vitale senioren, maar ook juist de ouderen in Oldenzaal die normaal niet zo snel naar een programma toekomen willen we bereiken. Maart en oktober worden de valpreventiemaanden waarbij ze zich kunnen aansluiten bij een programma dat ze bij alle deelnemende praktijken kunnen volgen. Dat is mooi verspreidt over de kaart van Oldenzaal. Door voor iedereen duidelijk te maken waar en wanneer ze kunnen deelnemen aan een valpreventieprogramma hopen we de drempel weg te nemen”, aldus de fysiotherapeuten.

De regie pakken om iets neer te zetten voor de Oldenzalers

Gezamenlijk vertellen ze hoe Valprentie Oldenzaal tot stand is gekomen: “De overheid heeft te kampen met aantal grote problemen. Door een sterk verouderende populatie, langer thuiswonende senioren en een toename van ongelukken met e-bikes nemen de zorgkosten toe. Evident aan de veroudering is de afname van spierkracht en stoornissen in balans en looppatroon. Hierdoor is de kans om te vallen groter. Kijk maar naar de statistieken: 33 procent van de 65-plussers komt jaarlijks ten val. Onder de 75-plussers is dit 50 procent en onder de 85-plussers maar liefst 60 procent. Dat zorgt regelmatig voor hoofdletsel of heupfracturen. Elke vier minuten beland er een 65-plusser op de spoedeisende hulp.

Met valpreventie kunnen we een rol spelen om het risico te verkleinen. Bijvoorbeeld een nieuwe heup is een dure aangelegenheid.

De gevolgen van een val kunnen heftig zijn; een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. Als je iemand kunt helpen om dat te voorkomen bespaar je een hoop persoonlijk leed. Daarnaast bespaart het ook hoge zorgkosten. Samenwerking is daarbij heel belangrijk in de fysiotherapie. We deden al verschillende programma’s zelf en sinds twee jaar hamert de overheid op meer samenwerking. Sinds een jaar zijn we in gesprek over valpreventie. Landelijk beleid stagneert, maar wij willen nu zelf de eerste stap zetten en de regie pakken. Wij willen iets neerzetten voor de Oldenzalers. We kunnen wel blijven wachten, maar willen nu echt gaan starten. Er is ook vraag naar vanuit de huisartsen.”

Valpreventiemaanden

“Verdeeld over Oldenzaal gaan we verschillende producten en diensten aanbieden”, vertellen de fysio’s enthousiast verder. “Met onze groep bieden we allemaal verschillende valpreventietrainingen aan. Zo hebben we bijvoorbeeld de cursussen ‘Vallen Verleden Tijd’ en ‘In balans’. Het zijn allemaal verschillende landelijk erkende programma’s die wij uitvoeren, zodat we Oldenzaalbreed valpreventie kunnen aanbieden. We brengen eerst het valrisico in kaart en verwijzen cliënten dan door naar een training die geschikt is voor hen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook kwetsbare ouderen die slaapmedicatie gebruiken of problemen hebben met voeding, dat moet ook in beeld zijn.

De maanden maart en oktober roepen we uit tot valpreventiemaanden in Oldenzaal. Twee keer per jaar, in de valpreventiemaanden, hebben we groepsprogramma’s van zes weken lang. Elke week is er één training van een uur. De programma’s worden gelijktijdig gegeven op verschillende locaties. Alle Oldenzalers kunnen dan gebruik maken van valpreventie. Het is wel uniek dat we zoiets in Oldenzaal hebben”, aldus de trotse fysiotherapeuten. 

Aanmelden en info Valpreventie Oldenzaal

Iedereen kan zich aanmelden voor valpreventie. Individueel kunnen mensen ook buiten de groepsprogramma’s in maart en oktober een programma volgen. Voor meer informatie of aanmelden kan contact worden opgenomen met een van de deelnemende fysiotherapiepraktijken:

 

Fysiotherapie De Essen:

fysiotherapiedeessen.nl | 0541-518016 

info@fysiotherapiedeessen.nl 

 

Fysiopraktijk Berghuizen:

fysiopraktijkberghuizen.nl | 0541-662266 

info@fysiopraktijkberghuizen.nl 

 

Maartje:

maartje.nl/behandeling/fysiotherapie | 088-0005205 

info@maartje.nl 

 

Fysiotherapie Lanen & De Jong:

fysiotherapielanendejong.nl | 0541-523111|

info@fysiotherapielanendejong.nl 

 

Fysiotherapie Nusmeier:

fysiotherapienusmeier.nl | 0541-515563|

info@fysiotherapienusmeier.nl