Algemeen

FC Noaber en Zorgfederatie Oldenzaal gaan intensief samenwerken en zorgen daarmee voor kruisbestuiving tussen jong en oud

OLDENZAAL - De Oldenzaalse organisaties FC Noaber en Zorgfederatie Oldenzaal slaan de handen ineen. In het voorjaar werd de samenwerking geïnitieerd en inmiddels hebben de eerste Oldenzaalse jongeren een stageplek voor een langere periode in de ouderenzorg. FC Noaber en Zorgfederatie Oldenzaal zijn verheugd over de nieuwe samenwerking. 

“In het voorjaar was er een bijeenkomst van Gemeente Oldenzaal over 2040”, vertelt directeur bestuurder Renate Bergman. “Patrick Kip van FC Noaber zei daar openlijk ‘we werken nog niet met Zorgfederatie Oldenzaal samen’. Ik dacht ‘dat kan niet waar zijn’. Als we op zoek zijn naar samenwerking moeten we dat doen. Van onze eigen vrijwilligerscoördinator had ik al eens gehoord dat FC Noaber heel interessant was. Vanuit die bijeenkomst is het eerste gesprek ontstaan en zijn mensen aan de slag gegaan. Afspraken zijn gemaakt en via FC Noaber in combinatie met het Twents Carmel College zijn er inmiddels al stagiaires begonnen.”

Behoefte aan jonge vrijwilligers en mantelzorgers

“Zorgfederatie Oldenzaal is bekend in heel Oldenzaal”, vertelt Bergman verder. Met Mariahof en Scholtenhof heeft Zorgfederatie Oldenzaal twee locaties waar ouderenzorg wordt aangeboden, daarnaast wordt er thuiszorg en dagbesteding voor senioren geboden. Op het Scholtenhof hebben we 70 cliënten, op het Mariahof 44 en in de thuiszorg 250. Uiteindelijk hebben we in totaal zo’n 400 directe cliënten. Daarbij hebben we naast ons personeel 250 vrijwilligers, dat zijn er veel. En dan zijn er nog mantelzorgers die heel belangrijk zijn. Wij staan bekend om persoonlijke aandacht, de driehoek met personeel, vrijwilligers en mantelzorgers is daarbij heel belangrijk. Zoals bekend is er steeds minder zorgpersoneel, de krapte is alom aanwezig. De behoefte aan vooral jonge vrijwilligers, mantelzorgers en personeel in opleiding is groot. Ontzorgen is een belangrijke opgave. We blijven regisseren, maar proberen de uitvoering steeds meer door onder andere vrijwilligers te laten doen. Bijvoorbeeld voor ritjes naar de dokter etc. kan er geen zorgpersoneel meer worden ingeschakeld. We staan heel erg voor de overgang dat we dat we zoveel mogelijk samen doen met andere organisaties. Deze samenwerking met FC Noaber is een heel mooi voorbeeld van hoe we dat gaan vormgeven voor de toekomst. Samen met vrijwilligers en mantelzorgers pakken we de zorg op. Jongeren zijn daarin heel belangrijk, ze helpen je anders tegen dingen aan te kijken en je uit je eigen stramien te halen. We hebben veel jongeren in dienst die aan opleidingen en stages doen, dat bevalt heel goed. Het is heel mooi dat we via FC Noaber de beschikking krijgen over jongere vrijwilligers en mantelzorgers. Dat geeft een andere dynamiek en maakt het heel inspirerend om met ze te werken.”

Maatschappelijke dienstverlening met de Noaberdeal

“Met FC Noaber staan wij voor jeugdvrijwilligerswerk”, begint medeoprichter Eddy Gelhever zijn verhaal. “Daar willen we ze enthousiast voor maken en behouden. Je merkt over het algemeen dat vrijwilligers wat ouder zijn in organisaties, wij willen instroom van jongeren. FC Noaber werkt met jongeren van 12 tot en met 30 jaar, maar 14 tot en met 17 is de leeftijd waar wij het meest mee te maken hebben. Voor de vakantie hebben we nog het tienjarige jubileum van FC Noaber gevierd. We hebben diverse projecten en een nauwe samenwerking met gemeente, provincie en ‘Den Haag’. Vanuit het Twents Carmel College zijn er maatschappelijke stages waarbij leerlingen 20 of 30 uur ruiken aan verscheidende vakken. Voor organisaties is het jammer dat een maatschappelijke stage zo kort is.

Met FC Noaber bieden wij de jongeren ‘MTD’, maatschappelijke diensttijd. Dat is een half jaar dat ze bij ons kunnen werken. Met de Noaberdeal krijgen ze een vrijwilligersvergoeding voor gewerkte uren, dat werkt stimulerend. Daarnaast bieden wij een aantal opleidingen aan, bijvoorbeeld EHBO, omgaan met geld, weerstandstraining of maatschappelijke training. We hopen dat jongeren dan bijvoorbeeld hier blijven met een bijbaantje of een opleiding in de zorg gaan doen. Wij zijn een organisatie voor jongeren, maar ook door jongeren. We hebben 25 jongeren in dienst die alles doen, jongeren pikken meer op en raken gemotiveerder als ze het van andere jongeren horen. Patrick Kip en ik zijn de oprichters, maar wij werken op de achtergrond. Bijna altijd hebben we vier-  a vijfhonderd jongeren waar we trajecten mee doen. Nauwe samenwerking is er met gemeente en locaties. FC Noaber is gestart met sportverenigingen in Twente en de Achterhoek. We willen een doorlopende lijn doorzetten. De jongeren zijn vaak actief in hun eigen plaats of regio. Nu werken we ook nauwer samen met zorginstellingen en scholen in plaats van alleen sportverenigingen. We werken samen met het ROC en Twents Carmel College en zorgen dat er veel vrijwilligers en stagiaires bijkomen. Daarbij gaan we voor meer lijn met minder kortere stages. Het stukje opleiding en ontwikkeling is ook een mooie ervaring.” 

Ervaring die je nooit vergeet

“De zorg is een ervaring die je nooit vergeet”, vult Bergman aan. “Een van de doelstellingen is ontmoeten. Het in contact brengen van jongeren met onze ouderen is heel waardevol en leuk. Ik denk dat dat is waar je het voor doet. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een volledig pakket voor thuis (VPT), welzijn en ondersteuning hoort daarbij. Zo lang mogelijk thuiswonen wordt de doelstelling. Het worden ook steeds meer mensen die zorg nodig hebben in de thuissituatie. Dit kan alleen met hulp van mantelzorgers, een netwerk in de buurt.

We moeten ernaar toe dat cliënten de goede ondersteuning krijgen in de thuissituatie. Het past bij de toekomst om te kunnen groeien met vrijwilligers. Je doet het in teamverband, er is heel veel wat je samen kunt organiseren. Wij zijn daarbij blij met iedereen die via FC Noaber binnenkomt, zowel met een maatschappelijke stage als maatschappelijke diensttijd. Waar wij iedere dag ons best voor doen, kan best een klein effect zijn, bijvoorbeeld een glimlach bij ouderen of als ze bezig zijn en zeggen ‘dit wil ik graag doen’. Dat maakt je dag. Als wij dat bij onze ouderen ervaren krijgen wij er vleugels van. Als een jongere na zijn stage zegt ‘dit had ik niet willen missen’, dan zou dat voor mij het mooiste compliment zijn.” “Die kruisbestuiving is heel leuk. Voor ouderen omdat jongeren komen voor activiteiten met hen, en voor jongeren is het prachtig om met hen te praten. Die wisselwerking blijkt in de praktijk een succes. Het is een mooi voorbeeld van hoe we als noabers elkaar kunnen helpen. Met FC Noaber willen we ook met de maatschappelijke diensttijd beginnen en kijken hoe het gaat. Wel zou het fantastisch zijn als we volgend jaar weer bij elkaar zitten en er veel jonge vrijwilligers bij Zorgfederatie Oldenzaal zijn”, besluit Gelhever.