Algemeen

Boek ‘Filosofische verbeelding’ van Jos van Remundt gepresenteerd aan Voormalige Commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn

OLDENZAAL - Er was  niet alleen goed weer op dat moment  maar ook  een goede belangstelling voor de bijeenkomst die op 20 juni jongstleden werd georganiseerd in hotel het Landhuis te Oldenzaal.  De zaal vulde zich ’s middags volledig met publiek. 

Waar kwamen de mensen op af? Voor een aantal van hen zal het ongetwijfeld  de komst van de generaal b.d. Dick Berlijn geweest zijn  en voor anderen was het , zeker weten,  nieuwgierigheid naar het recentelijk uitgekomen boek ‘Filosofische verbeelding’  van auteur Jos van Remundt .  Wat kan men van dat boek verwachten?  was de  vraag die links en rechts in de zaal leefde.

De toon werd gezet door Gert de Wolf, oud luchtmachaalmoezenier die destijds ook werkzaam is geweest op de voormalige basis Twenthe  Hij was  initiator van deze bijeenkomst en  tevens inleider en gespreksleider.  In zijn woord vooraf gaf hij uitleg over zijn motivatie om  theologie en filosofie  te studeren uit en trok hij vandaaruit een lijn naar de relevantie  van dit boek voor allerlei beroepsgroepen maar zeker  ook voor iedere burger in onze samenleving.   Een samenleving waarin sprake is van toenemende verharding en respectloosheid jegens elkaar. Maar ook een samenleving waarin een collectief idee van wat waar en goed is meer en meer aan het verdwijnen is.  

De heer Berlijn vertelde dat hij tijdens zijn officiersopleiding op de Koninklijke Militaire Academie te Breda ook al onderricht van een Jezuïet ontving op het vlak van moraliteit filosofie en ethiek. Op dat moment ging zijn aandacht vooral uit naar het leren vliegen als jachtvlieger. Pas later is voor hem  in volle omvang helder  geworden hoe noodzakelijk het is voor militairen om te reflecteren op diepere overtuigingen en moraliteit.  De noodzaak  dus van morele vorming en filosofische inzichten die militairen kunnen helpen bij de uitoefening van hun functie.  Uit reacties uit de zaal bleek dat men vond dat men deze noodzaak wel inzag.   Maar ook kwam de vraag uit de zaal naar voren of er geen boek moest verschijnen waarin de oosterse filosofie niet helder op een rij gezet kon worden. 

Na de reactie van de heer Berlijn op het boek kwam de auteur zelf aan het woord.  Hij legde uit dat er te weinig toegankelijke boeken zijn over filosofie en filosofisch denken voor studenten maar ook voor belangstellende burgers.  Hij onderstreepte de relativiteit en kwetsbaarheid van het westerse denken dat (nog) leidend is in onze maatschappij. Dat westerse denken dat aan de basis staat van mensenrechten , humanitair oorlogsrecht maar ook van onze democratische rechtsstaat.  Het baart hem zorgen dat er in het huidige tijdsgewricht  geen enkele toonaangevende filosoof meer is met een eigen geluid waar mensen zich toe kunnen verhouden.

Na de overhandiging van het boek  aan de heer Berlijn dankte Jos van Remundt de oud-generaal en de oud-aalmoezenier . Ook Evelien van het Landhuis werd bedankt voor de gastvrijheid, de prima facilitering en verzorging.