Sport & Vrije tijd

Volleybalvereniging Pollux ontvangt de zilveren erepenning

OLDENZAAL - Afgelopen week reikte burgemeester Patrick Welman de zilveren erepenning met bijbehorende oorkonde uit aan Volleybalvereniging Pollux. De uitreiking van de erepenning had vorig jaar bij het 50-jarig bestaan van Pollux al moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

Vooraan van links naar rechts: Rob Schepers (penningmeester), Marthijn Wolters (voorzitter) en Katja Wiebe (secretaris) en Burgemeester Patrick Welman met de oorkonde)

De zilveren erepenning kan door het college van B&W worden toegekend aan personen, verenigingen of stichtingen. Als blijk van waardering en respect voor de grote verdiensten voor de Oldenzaalse gemeenschap.

Inzet en verdiensten

In oktober 1970 is Volleybalvereniging Pollux opgericht. De naam Pollux is een begrip in de volleybalwereld en wordt al sinds jaar en dag verbonden met Oldenzaal. In de 51 jaar dat deze vereniging bestaat kent het vele hoogtepunten maar ook diepe dalen.

Onder de sponsornaam Arke Pollux won het eerste dameselftal meerdere keren het landskampioenschap en de nationale volleybalbeker.

Bovendien werd de supercup meer dan eens naar Oldenzaal gehaald. In het jaar 2013 werd Eurosped hoofdsponsor van het eerste damesteam. Dit werd ook het laatste seizoen voor Pollux in de eredivisie.

Jarenlang behoorde het eerste damesteam tot de top van Nederland. Hierdoor steeg het ledental tot ver over de 400. Maar na het vertrek van het eerste dameselftal daalde het aantal leden fors. Dit had ook zijn weerslag op de financiële positie van de vereniging. Gelukkig stijgt het ledental nu weer en zit het financieel ook weer goed. 

Belang voor de Oldenzaalse sportsamenleving

Volleybalvereniging Pollux zet Oldenzaal op sportief gebied positief op de kaart. De vereniging heeft zich op een bijzondere wijze ingespannen voor de Oldenzaalse sportsamenleving. Als teken van respect en erkenning voor deze bijzondere inzet vindt het stadsbestuur dat een waardering op zijn plaats is. Daarom ontvangt de vereniging de Zilveren erepenning van de stad Oldenzaal.