Natuur & Milieu

Project Recreatiepark Het Hulsbeek en FC Noaber: ‘Ploggen’ oftewel Opgeruimd Sporten

OLDENZAAL - Het Hulsbeek gaat in juni de hulp van FC Noaber en vier sportclubs inzetten in de strijd tegen zwerfafval. Het project heet ‘Opgeruimd Sporten’ en combineert ontspanning met een maatschappelijk doel: SAMEN voor een schoon Hulsbeek.

Parkbeheerder Rob Beverdam en Patrick Kip van FC Noaber denken dat het mes aan meer kanten zal snijden: bestaand afval wordt opgeruimd en zelf je troep opruimen wordt de norm. Patrick: “En het project is ook nog eens fun voor de deelnemers.” Rob: “Je ziet dat groepen jongeren, zeg tussen de 14 en 18 jaar, elkaar op het park opzoeken, vaak met een drankje en iets te snacken. Sommigen ruimen hun afval niet op of gooien zelfs moedwillig afval op het terrein. Het heeft te maken met groepsdruk. Als één iemand in de groep stoer wil lijken door afval te laten liggen, hebben anderen vaak de moed niet om het zelf wel op te ruimen. We willen met ons project afval een gespreksonderwerp te maken, maar ook laten zien dat andere jongeren zich wel druk maken over een schoon park. Dat vind ik nou stoer!” Rob legt de opzet van het project uit: “In de maand juni gaan jeugdleden van een aantal sportclubs ’s avonds hun sport uitoefenen op het Hulsbeek, dat is op zich al een mooie invulling van vrije tijd. Ze gaan daarna samen een stuk van het Hulsbeek uitkammen op afval. Er zijn zes jongeren van het ROC die voor FC Noaber -in het kader van ‘Noaberdeal Light’- het project gaan coördineren en begeleiden.

Rob: “Het project hebben we in juni als pilot opgezet, maar de bedoeling is dat we dit jaarlijks gaan doen, liefst met meer sportclubs en/of verenigingen en voor een langere periode.” De sportclubs, die nu deelnemen, zijn Quick ’20, Bully, LEZ studio en OZ&PC. Elke club heeft één of meer teams voor deelname. Het teamwork maakt het opruimwerk juist leuk. Het combineren van sporten en opruimen wordt ook wel ‘Ploggen’ genoemd. Dat is inmiddels een populair verschijnsel, met name in Scandinavische landen.” Rob: “Bedoeling is dat jongeren zien dat er veel leeftijdsgenoten zijn die een schoon park belangrijk vinden en dat het opruimen van afval geen schande is maar iets heel logisch.” Dat het idee gedragen wordt blijkt ook uit steun van ondernemers. Rob: “Albert Heijn op De Thij gaat bij de schappen met populaire drankjes een bord plaatsen om de jeugd erop te wijzen dat ze bij het Hulsbeek geen glas mee mogen nemen en Jumbo Kuipers wil de vrijwilligers ondersteunen met iets te drinken en te snacken na het opruimen.”

Noaberdeals
Patrick legt uit hoe de Noaberdeal van FC Noaber werkt: “Jongeren die een maatschappelijke stage hebben gedaan kunnen bij FC Noaber een vervolg doen in de vorm van een Maatschappelijke Diensttijd. Dit noemen we een Noaberdeal. Een Noaberdeal invullen kun je invullen in brons (80 uur) , zilver (120 uur) of goud (160 uur). Ze krijgen in ruil een vaardigheidstraining, bij zilver een EHBO-cursus en voor de goud-deelnemers hebben we aanvullend een beroepskeuzetest. Het mooie van Noaberdeal is dat je zelf kunt aangeven wat je graag doet en waar je hart ligt.” Patrick: “Voor de begeleiders van dit project hebben we ‘Noaberschap Light’ opgezet. Het gaat om 32 uur besteding, we geven ze een vaardigheidstraining en ze krijgen ook nog € 2,75 per uur uitbetaald. Je maakt je nuttig voor de maatschappij èn je ontwikkelt jezelf.” Je kunt je via www.fcnoaber.nl aanmelden voor de Noaberdeal Light, bij het kopje AANMELDEN.

Ook Ambassadeur van Het Hulsbeek worden?
Wie graag alleen, of in teamverband met vrienden, werk of vereniging, als vrijwilliger een rol wil spelen bij het schoonhouden van het Hulsbeek kan contact opnemen met beheerder Rob Beverdam via het e-mailaadres: r.beverdam@regiotwente.nl