Columns

Schenken kort voor overlijden

Als u tijdens uw leven al aan uw erfgenamen schenkt, bespaart u erfbelasting. In  Nederland betalen kinderen over een nalatenschap 10% erfbelasting over de eerste € 128.751 en daarboven zelfs 20%. Voor schenkingen is hetzelfde tarief van toepassing. Is het dan zinvol om op je sterfbed nog snel een schenking te doen, zodat de kinderen over het geschonken bedrag 10% betalen en over de daardoor lagere nalatenschap dus minder erfbelasting betalen? En heb je de toestemming van je partner nodig als je op je sterfbed een schenking wilt doen?

Als u schenkingen doet vlak voor uw overlijden, is er sprake van een aantal valkuilen.
Met de 180-dagenregeling voorkomt de Belastingdienst dat u nog even snel erfbelasting kunt besparen

Schenken vlak voor overlijden zinvol?
Een schenking die binnen 180 dagen vóór het overlijden gedaan is, wordt voor de berekening van de erfbelasting bij de ontvanger van die schenking opgeteld bij hetgeen hij uit de erfenis ontvangt. Met deze zogenoemde 180-dagenregeling voorkomt de Belastingdienst dat u kort voor overlijden nog even snel erfbelasting kunt besparen. Eventueel betaalde schenkbelasting wordt dan verrekend.

De enige uitzondering op de 180-dagenregeling is als u schenkt onder gebruikmaking van de eenmalige hoge vrijstelling; die wordt niet bijgeteld bij de erfenis. Daarvoor moet uw kind op het moment van schenking nog wel voldoen aan de voorwaarden en dus ouder zijn dan 18 jaar, en niet ouder dan 39 jaar (de schenking mag uiterlijk op de 40e verjaardag gedaan worden). De gewone hoge vrijstelling is € 26.881 en kan verhoogd worden tot € 105.302 bij een schenking voor de eigen woning of € 55.996 voor een dure studie. De hoge schenkingsvrijstelling voor de eigen woning kan overigens ook gebruikt worden voor kleinkinderen of anderen, mits ze aan de voorwaarden voldoen.

Hebt u toestemming van uw partner nodig?
Ongeacht hoe u gehuwd bent of onder welke voorwaarden u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, voor iedere bovenmatige schenking geldt dat u de toestemming moet hebben van uw partner. Dus zelfs als u gehuwd bent op huwelijkse voorwaarden met een zogenoemde koude uitsluiting en u een schenking wilt doen uit uw eigen vermogen, dan heeft u bij een bovenmatige schenking de toestemming van uw partner nodig. Heeft u die toestemming niet, dan kan uw partner de schenking ongedaan maken.


mr. drs. P.B. (Bart) Riteco, notaris bij Notariskantoor Riteco te Oldenzaal