Algemeen

World Cleanup Day leidt tot buurtinitiatieven

OLDENZAAL - Zaterdag 18 september jl. was het World Cleanup Day. Er werd in meer dan 180 landen een grote schoonmaakactie georganiseerd. Doel is het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval, maar daarnaast ook het verkrijgen van waardevolle informatie over het soort afval dat in het milieu ligt. Dat inzicht is onmisbaar bij het vinden van structurele oplossingen.  Schoon Oldenzaal had drie buurtgerichte opruimacties van zwerfafval opgezet: Aan de Haerbroekstraat /Scholtenhaerstraat, de Monnikstraat en de Citadel en aan de Boekweit. 

Clara Welhuis, projectleider van Schoon Oldenzaal: “Dit zijn allemaal buurten die al een verfraaide elektriciteit- of gaskast in hun wijk hebben gekregen en nu -als tegenprestatie- de (door corona) uitgestelde opruimacties gaan doen. Twente Milieu stelt een aanhanger beschikbaar met volledige uitrusting om opruimacties te faciliteren. Die kan worden aangevraagd en kosteloos worden gebruikt.” 

Bij de Höfte is ook een aantal groepen actief geweest om het afval in en rond stadspark de Roosboer op te ruimen. In de bosjes werd bouwafval gevonden en in de vijver werd een groot stuk vloerbedekking ontdekt. “Het is superfijn dat zoveel mensen meedoen met World Clean up Day om het zwerfafval op te ruimen maar eigenlijk is het te triest voor woorden dat dit nodig is”, aldus Toos Benneker van de  Höfte.

Op nederlandschoon.nl is meer over landelijke schoonmaakacties te vinden.