Algemeen

Wie redt de Drieëenheidskerk?

OLDENZAAL – Oldenzalers hebben de mond vol over de teloorgang van oude markante gebouwen in hun stad in de afgelopen decennia. Volgens geboren Oldenzaler Huub Schrader staan we aan de vooravond van een nieuw en kolossaal verlies van ons Oldenzaals erfgoed: de Drieëenheidskerk.

“Als ik fotoboeken van Oud Oldenzaal zie, dan springen de tranen in mijn ogen. Er zijn zoveel gebouwen gesloopt, die Oldenzaal karakter gaven. We zijn in het verleden erg slordig omgegaan met het erfgoed van Oldenzaal.”

Huub was pijnlijk getroffen toen hij half februari in de Tubantia moest lezen dat het Plechelmus Parochiebestuur het kerkgebouw in de etalage zet. Er is een geïnteresseerde koper, maar die heeft voor ogen de kerk te slopen en er een zorgcentrum te gaan bouwen. Voor andere gegadigden is er een periode van een maand om een alternatieve bestemming voor de kerk te bedenken, uit te werken en financieel af te dekken. Huub: “Toen ik dat las brak mijn klomp! Er bestaan al verschillende ideeën binnen Oldenzaal, maar binnen een maand zijn die niet uit te werken tot concrete en financierbare plannen, daar heb je zeker een jaar voor nodig. De termijn van een maand loopt 13 maart af, er tikt dus een tijdbom onder de kerk.” Huub: “De kerk is in feite ooit bekostigd door de parochianen, dus is het parochiebestuur eigenlijk gehouden om de kerk aan de Oldenzalers terug te geven, niet aan de eerste of hoogste bieder.”

De mogelijkheden om het kerkgebouw een andere bestemming te geven zijn legio en binnen een stad als Oldenzaal zijn er diverse partijen die dat kunnen laten lukken. Huub: “Dat zou een verrijking kunnen worden van het sociale leven in Oldenzaal en tegelijk de redding van een geweldig mooi pand.”

De kerk is rond 1930 gebouwd en geldt als de top[1] van het werk van architect Wolter te Riele. De historie van de kerk is rijk en goed gedocumenteerd. Het gebouw is al langer genomineerd als gemeentelijk monument, maar de Gemeente lijkt de kat uit de boom te kijken.

Het Oversticht, dat adviseert over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, stelt vast dat de Drieëenheidskerk ruimschoots voldoet aan de criteria voor een gemeentelijk monument (negen sterren, waar zeven al voldoende zijn). Huub: “Ook de details van het gebouw zijn heel bijzonder, het heilige getal 3 zie je overal in terugkomen.”

Wat Huub betreft is het hoog tijd dat Gemeente, burgers, bedrijven een visie gaan ontwikkelen, maar eerst moet de tikkende klok stilgezet worden. Huub: “Dat kan alleen de Gemeente doen en er zijn instrumenten voor. Allereerst kan de Gemeente het pand als gemeentelijk monument aanmerken. Daarnaast heeft de landelijke overheid (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) een kerkenvisie ontwikkeld, die juist voorziet in het ontwikkelen van een gezamenlijke duurzame toekomstvisie. De Minister van OCW stelt hiertoe zelfs middelen beschikbaar!”

Huub hoopt dat het tij voor Oldenzaal nog gekeerd kan worden en roept alle Oldenzalers op om in beweging te komen. Misschien zijn de Oldenzaalse Gemeente, burgers en bedrijven nu de drie-eenheid, die we nodig hebben!

Meer info en foto’s verschijnen op www.erfgoedoldenzaal.nl[1]