Algemeen

‘t Möt met de döp

OLDENZAAL - Sinds 2016 worden door de Oldenzaalse basisschool De Windroos doppen gespaard voor het goede doel. Afgelopen week, op dinsdag 28 juni, werd de opbrengst van de Doppenactie 2021-2022 gedoneerd aan een goed doel in Oldenzaal. Op het schoolplein van De Windroos werd 600 euro geschonken aan het ’passend sporten’ in Oldenzaal. Elles Kotte, projectleider Passend Sporten in Oldenzaal, heeft al een mooie bestemming bedacht samen met Doortje van BoesCoolFit om de opbrengst van 600 euro zinvol te besteden.

BoesCoolFit Special

Bewegen voor kinderen waarvoor bewegen niet altijd vanzelfsprekend is. Een flink aantal jonge kinderen slaagt er niet in om aansluiting te vinden bij een (sport)vereniging. Meerdere oorzaken kunnen daaraan ten grondslag liggen; beperkte motoriek, sociale- emotionele achterstand, lichte stoornis in gedrag, faalangst etc. Elles Kotte is in 2021 gestart als projectleider Passend Sporten. Samen met de vakgroep bewegingsonderwijs primair onderwijs en BoesCoolFit is ze op zoek naar middelen en manieren om ook deze kinderen aan sport (en cultuur) te laten deelnemen. Een lastige klus, temeer omdat de doelgroep niet altijd even makkelijk bereikbaar is. En als ze gevonden is dan zijn er nog tal van drempels die genomen moeten worden. Natuurlijk zou het geweldig zijn als alle kinderen mee zouden kunnen doen in het reguliere circuit. Maar de praktijk wijst uit dat er voor tal van kinderen extra gepaste aandacht nodig is om ze bij sport te krijgen en te houden.

Eén van de manieren is om individuele sportstimulering te creëren. Samen met het kind en de ouders / verzorgers op zoek naar een geschikte sport. Elles gaat een aantal keren mee om het kader van de club te ondersteunen in de aanpak en om tips te geven hoe de kinderen het beste kunnen worden benaderd. Na een aantal keren wordt geëvalueerd of het kind op de juiste plek zit en of er voldoende aandacht kan worden gegeven. Want net als het ‘gewone kind’ willen deze kinderen vooral plezier beleven aan sport (en cultuur)

Gepast aanbod

Met BoesCoolFit Special wil Elles in samenwerking met BoesCoolFit een clubje kinderen (of meerdere clubjes kinderen) samenstellen die door het jaar heen bij verschillende sportaanbieders aan sport (en/of cultuur) gaan doen. De sport (en cultuur)aanbieder zorgt voor een passend aanbod en de deelnemers kunnen op deze wijze kennis maken met de betreffende sport. Na een aantal lessen/trainingen wordt gekeken of het aanbod voldoet zodat er wellicht een vervolg kan worden geregeld.

Op deze manier wordt het een clubje kinderen die samen sport- en cultuur kunnen beleven met de juiste ondersteuning met als uiteindelijk doel; integreren binnen de sport- en cultuuraanbieders. 

Mooie opbrengst

De doppen die op De Windroos zijn gespaard zijn door Linders opgehaald. Het waren er veel, heel veel. Ruim 2200 kilo doppen zijn vorige week in de container geladen. Bijna 1 miljoen doppen.  De opbrengst is 600 euro en is deze week overhandigd door Mick en Jeremy van groep 3 van De Windroos.

De in 2016 gestarte doppenactie door Henk Winkelhuis is inmiddels de 7.000.000 gepasseerd. Het 7 miljoenste dopje is afgelopen week ook uitgereikt aan Elles Kotte op het schoolplein van De Windroos.

In het schooljaar 2022-2023 wordt er natuurlijk gewoon weer doorgespaard door De Windroos. Alle kroonkurken zijn van harte welkom en kunnen worden gedeponeerd in een van de drie containers bij de ingang van de school.

Plastic doppen kunnen worden gebracht naar dierenkliniek Oldenzaal aan de Hengelosestraat 58 in Oldenzaal. Binnenkort maakt Doppenteam De Windroos het nieuwe goede doel bekend.