Algemeen

Schipleidelaan wordt de groene entree van de Thij

OLDENZAAL - Dat er bij de Schipleidelaan iets staat te gebeuren is wel duidelijk.  Het enorme bord waarop de herinrichting aangekondigd staat, kan je niet missen. Maar wat gaat er nu precies veranderen?

De foto is gemaakt door Gwendolyn Husken.

Al zeker sinds 2018 staat het kruispunt Schipleidelaan en Oude Almeloseweg/ Cato Elderinklaan op de knelpuntenlijst voor verbetering van de verkeersveiligheid. Vanaf die tijd is een projectgroep, bestaande uit verkeerskundigen, aanwonenden en andere belanghebbenden, aan het nadenken over goede verbeteringspunten. Volgende maand gaat de reconstructie van start en deze zal een paar maanden in beslag nemen. Voor de reconstructie zullen eerst vijftien bomen moeten worden gekapt. Dat is ook wenselijk voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van de nieuwe situatie. Daarna worden de gescheiden rijbanen naar één kant verplaatst en wordt er aan de andere kant een vrij liggend fietspad gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de Schipleidelaan een groene entree van de wijk wordt. Want er worden dan wel bomen gekapt, maar daar komen 35 nieuwe bomen voor terug en ook nieuwe beplanting. Bij de bermen van de Shell worden geen planten aangebracht in verband met de sociale veiligheid, maar deze zullen worden voorzien van een rijk bloemenmengsel. Dat klinkt best gezellig.

Bij het tankstation komen twee doorsteken, zodat automobilisten niet meer op het kruispunt hoeven te draaien om te kunnen tanken. Het kruispunt wordt kleiner gemaakt en het wegdek zal voorzien worden van een geluid reducerende laag. Fietsers krijgen ook een eigen plek waar ze veilig kunnen oversteken. Tot slot zullen de verkeersdrempels bij de Binnenweg en het crematorium wat worden afgevlakt, zodat er minder geluidsoverlast zal zijn van aanhangers die erover kletteren.

Van begin februari tot eind april (wanneer het project afgerond zal zijn) wordt het doorgaande verkeer omgeleid waarbij ze de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Het tankstation blijft bereikbaar en via de Reininksweg (N342) zal je ook nog bij Het Hulsbeek kunnen komen.

De foto is gemaakt door Gwendolyn Husken.