Algemeen

Provinciale Vrijwilligersprijs voor Kansrijk Berghuizen

OLDENZAAL - De Stichting Kansrijk Berghuizen heeft onlangs als één van vier vrijwilligersorganisaties in Oldenzaal de Overijsselse Vrijwilligersprijs ontvangen. Sander Slots, lid van Provinciale Staten, was naar boerderij Stakenboer gekomen om de prijs als blijk van waardering voor het werk van Kansrijk uit te reiken.

Kansrijk Berghuizen zet zich vanaf de zomer van 2017 in om Zuid-Berghuizen als dorp in de stad nog wat mooier en beter te maken. Meerdere initiatieven werden omgezet in daadwerkelijk uitgevoerde projecten en daarnaast probeert het bestuur van Kansrijk belangrijke projecten in de wijk te ondersteunen en te stimuleren, bijvoorbeeld door een actieve deelname in de projectgroep herontwikkeling locatie Mariakerk. Met de gemeente, WBO Wonen en de wijkagent wordt regelmatig overleg gevoerd. Kennelijk valt het werk van Kansrijk in het kader van tijdige anticipatie en participatie in de wijk op bij de provinciebestuurders in Overijssel.

Projecten waar verder aan wordt gewerkt of waarin Kansrijk probeert de voortgang te bespoedigen zijn onder meer het weren van het doorgaande verkeer op de Burgemeester Wallerstraat en het daartoe realiseren van een dorpsplein tussen kerk en winkelcentrum, woningbouw op de inbreidingslocaties Reigerstraat en J.H. Molkenboerstraat, het verbeteren van de parkpaden en het aanbrengen van verlichting, het oprichten van een prikploeg voor zwerfafval en het meer betrekken van nieuwe inwoners in appartementencomplexen of de nieuwe woongebieden in stadsdeel Stakenbeek. Dat kan het beste door ontmoeting. De initiatiefgroepen groen en kunst zetten zich in voor meer en mooier groen en bijvoorbeeld muurschilderingen, een poëzieroute of een waterkunstwerk in de Stakenbeek. Een Denktank Zuid-Berghuizen met jongere inwoners neemt een keer per kwartaal de wijk onder de loep en komt met aanbevelingen.