Algemeen

Oldenzaalse Proaters voor het goede doel

OLDENZAAL - Vanwege Covid-19 hebben de leden van de Stichting Oldenzaalse Proaters het afgelopen jaar, evenals dat eigenlijk voor iedereen geldt en gold, niet kunnen doen wat ze normaliter doen. De Oldenzaalse Proaters is een club waar in een open, vertrouwelijke en informele sfeer naar elkaar geluisterd wordt. De leden delen kennis en ervaring, leggen contacten en inspireren. De bijeenkomsten zijn altijd boeiend en bovenal gezellig.

Ellen Reuvers van de Stichting Impuls en verantwoordelijk voor de Verjaardagsbox Oldenzaal ontvangt de cheque van penningmeester Henk Hazewinkel van de Stichting Oldenzaalse Proaters. Maria Keizer, vrijwilligster van de werkgroep Verjaardagsbox, kijkt op de achtergrond goedkeurend toe.

Het is een platform waar informeel (zaken)relaties worden onderhouden en nieuwe relaties worden aangegaan. De leden delen hun kennis, ervaringen en vaardigheden met elkaar zodat nieuwe inzichten over allerlei terreinen/aandachtsgebieden kan worden opgedaan en/of kan worden overgedragen.
Maandelijkse worden er bijeenkomsten georganiseerd op wisselende locaties. De onderwerpen zijn gevarieerd. De sfeer is vriendschappelijk. Onder het genot van een eenvoudige maaltijd en een drankje worden meningen uitgewisseld en wordt er over verschillende onderwerpen/thema’s gediscussieerd. De avonden zijn licht, luchtig en aansprekend en er valt vaak veel te lachen. Gezelligheid blijft troef! Maar helaas zijn de leden van de Oldenzaalse Proaters daar bijna het gehele afgelopen jaar tot op de dag van vandaag verstoken van gebleven.
Om als Proaters toch iets te kunnen doen  hebben de leden besloten om iets te doen voor die groep in de Oldenzaalse gemeenschap die naar hun mening wel enige ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom hebben ze contact opgenomen met de Stichting Impuls en de Stichting Vincentius.
In overleg met hen hebben ze half maart een kledinginzameling gehouden. Met de opbrengst van die kleding, riemen, tassen worden door de Stichting Vincentius ten behoeve van haar doelgroep activiteiten georganiseerd.
Vanwege de gecancelde activiteiten voor de leden hebben de Oldenzaalse Proaters  daarnaast besloten met  een gift van € 1000,00 een bijdrage te leveren aan de “Verjaardagsbox Oldenzaal”. Immers ieder kind verdient een feestelijke verjaardag.Een initiatief van de Stichting Impuls voor kinderen van gezinnen die geen geld hebben voor extraatjes.
Wil je meer weten over de Oldenzaalse Proaters of wil je lid worden kijk dan even op onze website www.oldenzaalseproaters.nl

Uw reactie