Algemeen

Noaberdeal: leuk, leerzaam én betaald vrijwilligerswerk

OLDENZAAL - Het organiseren van een sportevenement of muziekconcert, ouderen een iPad-cursus geven, bijdragen aan een groener Oldenzaal of voorlezen op een basisschool. Slechts een kleine greep uit de inmiddels 170 Noaberdeals die sinds de start in mei 2020 door stichting FC Noaber zijn gerealiseerd. Dit unieke jeugdvrijwilligersproject biedt jongeren een vervolg op hun Maat-schappelijke Stage (MAS) in de vorm van betaald vrijwilligerswerk bij onder andere lokale sport-clubs, scoutingverenigingen, zorginstellingen en basisscholen. Naast een zakcentje en de kans om bij te dragen aan de maatschappij, biedt FC Noaber jongeren ook heel veel leuke extra’s. Wie beter dan projectleider en initiatiefnemer Patrick Kip om hier meer over vertellen.

Even naar het begin: hoe is het idee voor FC Noaber ontstaan?

“De naam zegt het al een beetje. FC verwijst naar onze liefde voor voetbal. Eddy Gelhever, met wie ik FC Noaber ben gestart, hebben elkaar in 2007 leren kennen aan de bestuurstafel bij KVV Quick’20. Daar was Eddy bestuurslid Vrijwilligers en ik Penningmeester. We hadden beiden een sterke wens om iets maatschappelijks te doen voor Oldenzaal. Er werd in die tijd veel bezuinigd op verenigingen en het vinden van vrijwilligers was toen al een grote uitdaging. Het is lastiger dan ooit om jongeren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Daarom richten we ons speci-fiek op deze doelgroep. 

Wat is een Noaberdeal precies?

“Zie het als een vervolg op de MAS, een landelijk initiatief waarbij jongeren een maatschappe-lijke stage doen van 20 uur. Dit vervolg heet de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Wij hebben onze MDT ‘Noaberdeal’ genoemd. Een Noaberdeal is een contract die jongeren met onze stich-ting kunnen afsluiten. Hierbij kiezen ze zelf wat ze willen doen, of dat nu vrijwilligerswerk bij een vereniging, zorginstelling, basisschool of ander goed doel is. We zijn gestart met drie ver-schillende Noaberdeals: brons van 80 uur, zilver van 120 uur en goud van 160 uur. Hoe groter het pakket, hoe meer extra’s in de vorm van trainingen, beroepskeuzeteksten en leuke feest-jes.”

Wat is de truc om jongeren te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk?

“Het is natuurlijk logisch dat jongeren eerder kiezen voor een betaald bijbaantje dan voor vrij-willigerswerk. Dus moeten we jongeren echt wat te bieden hebben. Dat doen we in de vorm van een netto vergoeding van € 2,75 per uur, maar ook EHBO-cursussen, competentietrainingen en beroepskeuzetesten. Handig voor op het cv. Minstens zo belangrijk is dat jongeren hun socia-le netwerk vergroten. FC Noaber is echt een community. Van, voor, door en met jongeren. Dat houdt in dat ze zelf projecten bedenken en deze ook echt uitvoeren. Ze regelen zelfs de finan-ciën, werven nieuwe jongeren en doen de marketing via social media. Veel mensen denken dat jongeren alleen maar geïnteresseerd zijn in hun telefoon en op social media zitten. Ik zie dat echt anders. Op de juiste plek kunnen jongeren veel verantwoordelijkheid prima aan. Neem Joep, één van de toppers uit ons team. Hij is gestart als vrijwilliger en is inmiddels als account-manager een vast teamlid van onze stichting.”

Jullie hebben inmiddels 170 Noaberdeals gesloten. Wat is het ultieme doel?

“Het doel is om in 2022 zeker 500 Noaberdeals te hebben gerealiseerd. We hadden een goede start in mei 2020, ondanks corona. In de zomer konden alle jeugdvrijwilligers aan de slag bij sportverenigingen en de scouting. De lockdown eind 2020 bleek echter dermate veel effect te hebben dat we tijdelijk geen nieuwe reguliere Noaberdeals besloten af te sluiten. In plaats daarvan introduceerden we Noaberdeal Light, projecten bedoeld om de negatieve effecten van corona in de gemeenschap tegen te gaan. Denk aan het geven van bijles en het geven van com-puterles aan ouderen. Ook qua aantal uur is het Noaberdeal Light pakket wat lichter, namelijk 32 uur in 8 weken tijd. Een mooi opstapje naar een grotere Noaberdeal straks.”

Als Global Goals gemeente zijn we benieuwd: voor welke Global Goal zet FC Noaber zich in?

“Omdat we vrijwilligersprojecten op allerlei vlakken doen, zetten we ons in voor verschillende doelen. We dragen bij aan duurzame gemeenschappen (Global Goal 11), hebben natuurlijk een educatief karakter (Global Goal 5). Uiteindelijk draait het bij ons eigenlijk gewoon om elkaar helpen. Noaberschap.”

Tot slot: wat is de mooiste Noaberdeal tot nu toe?

“Dat is een lastige, er zijn zoveel mooie deals te noemen. Een hoogtepunt was toch wel het project bij OZ&PC, de zwem- en poloclub in Oldenzaal. Vier jongeren zijn daar aan de slag ge-gaan als trainer. Daarvan hebben er twee inmiddels ook een Noaberdeal Light gedaan. Jonge vrijwilligers vinden is lastig, maar ze behouden is nog moeilijker. Dan is het extra mooi wanneer ze opnieuw een deal afsluiten.”

“Wat je leert als je een Noaberdeal uitvoert, is niet in geld uit te drukken”

Joep Bartelink uit Oldenzaal is 19 jaar oud en studeert International Business Administration aan de Universiteit van Twente. Gestart als vrijwilliger bij FC Noaber, maar inmiddels een vast team-lid en als accountmanager verantwoordelijk voor het werven van nieuwe partners en het on-derhouden en managen van bestaande relaties.

“Ik heb ‘ja’ gezegd tegen de rol van accountmanager bij FC Noaber, omdat ik de problematiek rondom het vinden van jeugdvrijwilligers heel interessant vind en me hier graag voor wil inzet-ten. Als vrijwilliger én als vast teamlid van FC Noaber heb ik ontzettend veel geleerd en daarbij ook heel veel verantwoordelijkheid gekregen. Dat helpt mij zeker in de toekomst. Hoe mooi is het dat je kan zeggen dat je al ervaring hebt in het coördineren van projecten. Daarnaast is het bij FC Noaber ook gewoon heel gezellig. Als vrijwilliger leer je veel nieuwe mensen kennen. Je bouwt echt een heel netwerk op. In een supermarkt verdien je misschien iets meer dan als vrijwilliger, maar wat je leert als je een Noaberdeal uitvoert, is eigenlijk niet in geld uit te drukken.”

Wat kunt u zelf doen?

FC Noaber heeft ruimte voor nieuwe deals. Zowel verenigingen en organisaties als jongeren tussen de 14 en 27 jaar die tegen een leuke vergoeding zich willen inzetten voor de maat-schappij, kunnen terecht op www.fcnoaber.nl.

Oldenzaal4GlobalGoals

De gemeente Oldenzaal is een Global Goals gemeente. Dit betekent dat we de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen en vertalen naar beleid en uitvoering. In deze interviewserie delen we verhalen van inspirerende Oldenzalers die als inwoner, ondernemer of met een uniek project bijdragen aan onze gemeente.