Algemeen

Nieuw Technolab TCC Potskampstraat in gebruik genomen

OLDENZAAL - Het Twents Carmelcollege locatie Potskampstraat heeft twee weken geleden haar fonkelnieuwe Technolab in gebruik genomen. Op dit moment wordt een pilot gedraaid waarbij leerlingen uit het basisonderwijs verschillende technische workshops kunnen volgen. Hands on en met de modernste apparatuur. Na ruim anderhalf jaar denken, bouwen en ontwikkelen heeft TCC een sterke troef in handen om basisscholieren vanaf groep 7 kennis te laten maken met techniek.

Sterk Techniek Onderwijs

Wout Ensink is docent economie en ondernemen, maar is tevens projectcoördinator Sterk Techniek Onderwijs. Wout: “Sterk Techniek Onderwijs is een overheidsprogramma dat ertoe moet leiden dat leerlingen van de basisschool kennis kunnen maken met de techniek en daar enthousiast voor worden. Daarnaast is het doel om het technisch onderwijs te verbeteren en ook om de leerlingen vanaf de onderbouw te stimuleren om door te leren in een technische richting, denk aan het ROC, en ook een baan in de techniek te gaan zoeken. De overheid subsidieert dit maar wil wel samenwerking tussen ons als voortgezet onderwijs, de basisscholen en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is ook co-financier, veelal in natura, en kan goed de link laten zien tussen wat de kinderen hier leren en hoe relevant die techniek in de wereld om ons heen is.” 

Workshops

Het Technolab is een inspirerende ruimte met verschillende modules en workshops. De leerlingen kunnen leren werken met virtual reality (VR), drones, robotarmen, 3D-pennen en 3D-printers, lasersnijders, programmeerbare elektrische voertuigen. En er is een kunststofstraat, waar leerlingen leren om van kunststof afval (granulaat) weer nieuwe producten te maken. Wout: “En we zijn nu al aan het denken over nieuwe workshops. De techniek gaat snel en we willen aangehaakt blijven.”

Voor de kinderen uit groep 7 van de basisscholen is er een boten-challenge ingericht. Wout: “De leerlingen ontwerpen in hun eigen klas een bootje en bouwen die hier op het Technolab en dat gaan we hier in een waterbaan testen. Met een ventilator simuleren we wind en de bedoeling is om het bootje zo ver mogelijk door de wind vooruit te krijgen. De leerlingen zien hoe hun ontwerp in de praktijk werkt en kunnen hier weer aanpassingen doen.”

Alles in het lab is nieuw. Wout: “Het zijn allemaal nieuwe technieken, die we in huis hebben. We laten de kinderen ermee werken, maar we laten ook zien wat de toepassing en de relevantie is van die technieken. De maatschappij vraagt om veel technisch georiënteerde mensen en dit  Technolab is een prima instrument.”

Marijke Egbers en Christel Mollink van basischool De Bongerd zijn beiden betrokken bij de onderwijskundige inrichting en ontwikkeling van de modules op het Technolab. Ze zijn op de Bongerd beiden verantwoordelijk voor ICT in het onderwijs en doen de coördinatie Wetenschap en Techniek (W&T). Marijke: “We zeten bij de Bongerd in op wetenschap en techniek, je kunt kinderen er niet vroeg genoeg bij betrekken. We hebben zelf een W&T-lokaal waar we elke groep een uur per week les geven. Daarmee lopen we voorop en daar zijn we best trots op. Het is mooi om te zien hoe kinderen onbevangen de proefjes en opdrachten doen. Ze kennen geen drempels of grenzen, ze zijn echt onderzoekend. We leren de kinderen ook hoe je volgens een stappenplan een opdracht goed uit kunt voeren. Vergeet je een stap, dan werkt het hele plan niet. Dat leren ze hier bijna spelenderwijs.” 

Christel: “We proberen de kinderen ook te leren dat techniek veel raakvlakken heeft met andere vakken. Bij het vak taal hoort bijvoorbeeld het schrijven van een opstel. Door gebruik te maken van techniek kun je dat ook aantrekkelijker invullen, denk aan beeld- en geluidtechnieken en media.”

Ties Welhuis van basisschool De Leemstee is met zijn groep 8 op bezoek en ziet het nieuwe Technolab ook als een grote aanwinst. De leerlingen zijn druk met de workshops. Ties: “Het is een mooie aanzet voor de kinderen om hun toekomst in de techniek te zoeken.”

Sander Dommerholt is coördinator van het Technolab en heeft de hele ontwikkeling meegemaakt. Met drie collega-docenten houdt hij het Technolab draaiende. Sander: “Het is nu een ontzettend leuke periode, maar ook druk. In zo’n pilotfase zijn we met veel verbeterpunten bezig geweest. Eerste prioriteit is het enthousiasmeren van de basisschool leerlingen. We gaan de 42 basisscholen uit ons verzorgingsgebied de gelegenheid bieden om hun leerlingen uit groep 8 één keer per jaar hier te laten snuffelen aan techniek.”

De eerste indrukken zijn goed. Sander: “Je merkt dat de kinderen heel enthousiast en geïnteresseerd zijn, onze opzet lijkt goed aan te slaan.

Is dit lab uniek in Nederland? Sander: “Nee, het idee van een Technolab is niet uniek, dat is juist wat de overheid met Sterk Techniek Onderwijs wil bereiken in Nederland. Maar als het gaat om de ruimte en de unieke plek tussen de verschillende aanpalende leerlijnen hebben we wel iets heel bijzonders in handen!”