Algemeen

“Na 44 jaar komt het moment dat je maar eens moet stoppen”

OLDENZAAL - Op 26 augustus j.l. vertrok tandarts Sjef Hövels in stilte bij het Tandheelkundig Centrum aan de Molenstraat 6 om van zijn pensioen te gaan genieten. Tandarts Katelijne Prick (29) heeft de twee dagen die Sjef nog werkzaam was overgenomen.

Sjef begon zijn praktijk in 1978. “In 2005 is tandarts Henk-Jan Arke erbij gekomen. Van een solopraktijk groeide de praktijk uit naar een mondzorg centrum met steeds meer medewerksters. Er veranderde veel in de loop der jaren, bijvoorbeeld het verzekeringssysteem. In het begin had je het ziekenfonds nog, “zegt Sjef. Henk-Jan hoopt dat het zorgsysteem ooit weer die kant zal opgaan. “Veel mensen mijden nu de zorg. Voor patiënten wordt de drempel steeds hoger om naar de tandarts te gaan. Een gedeelte van de bevolking gaat zelfs niet meer, terwijl de halfjaarlijkse controle vroeger voor iedereen verplicht en normaal geworden was.

“De nadruk op preventie in de tandheelkunde is wel toegenomen,” zegt Katelijne. “Beter voorkomen dan genezen is nu de gedachte”. Zo heb je onder andere mondhygiënistes en preventieassistentes, terwijl de tandarts vroeger alles zelf deed. Sjef is wel blij met deze ontwikkeling. “Tandvleesproblemen zijn makkelijk te voorkomen en te verhelpen, als daar niks aan gedaan wordt kan dit leiden tot hart- en vaatziektes. En tegenwoordig lijkt er ook een verband te zijn tussen de ziekte van Alzheimer en tandvleesproblemen.” 

Het viel niet mee om een goede opvolger voor Sjef te vinden, want Nederland kampt met een tekort aan tandartsen. Katelijne komt oorspronkelijk uit Oldenzaal, maar ze heeft bijna tien jaar in Nijmegen gewoond waar ze heeft gestudeerd en gewerkt . En nu nog twee dagen in de week werkt in een praktijk aldaar. Peter Hogenkamp, Katelijnes vriend uit Oldenzaal, werd benaderd door één van de assistentes met de vraag of zijn vriendin interesse had om te komen werken bij Tandheelkundig Centrum Molenstraat. En zo vielen de puzzelstukjes in elkaar. “Dit kwam op mijn pad,” zegt Katelijne. “En als je op het goede pad zit moet je daar niet meer vanaf wijken,“ lacht Sjef.

Als kind wist Katelijne al dat ze tandarts wilde worden. Ze werd ingeloot bij de opleiding waar ze heel blij mee was, want in Nederland zijn maar weinig tandarts opleidingsplekken. Katelijne werkte in diverse praktijken, naast de twee dagen in Oldenzaal en in Nijmegen werkt ze nog een dag in Enschede. “Je leert veel als je in diverse praktijken werkt. Het houd je scherp. En de vele verschillende collega’s maken het werk leuk”.

Sjef geeft als laatste tip aan de jonge tandarts mee dat het belangrijk is om veel te blijven bewegen: “Soms werk je in de meest ongunstige houdingen omdat je er anders niet bij kunt. Zo blijf je fit. Veel tandartsen zijn op hun zestigste echt versleten. En het is belangrijk om continu je bij- en nascholing op peil te houden.”