Algemeen

Locatie corona vaccinatie in Oldenzaal deze week geopend

OLDENZAAL - Vanaf deze week heeft GGD Twente in de voormalige bibliotheek aan de Ganzenmarkt 11 haar locatie voor corona-vaccinatie ingericht. Met een capaciteit van vijf zogenaamde priklijnen zullen er zo’n 400 mensen per dag gevaccineerd kunnen worden. Projectleider Annelies Barrett: “Dat aantal zal nog oplopen naar 500 tot 600 mensen per dag.” De locatie in Oldenzaal is 7 dagen in de week geopend.

Vaccineren speelt een belangrijke rol in het onder controle krijgen van het coronavirus. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Op de Oldenzaalse locatie wordt begonnen met het vaccineren van de oudere doelgroep (leeftijd 75+). Dat betekent dat hier het Pfizer-vaccin zal worden gbruikt. In de loop van de tijd zullen meer doelgroepen gevaccineerd worden op deze locatie.

Zes vaccinatielocaties

Oldenzaal is de derde locatie in Twente. Eerder opende GGD Twente een locatie bij de UT in Enschede (sinds 15 januari) en sporthal Schelfhorst in Almelo (sinds 1 februari). In totaal komen er zes vaccinatielocaties van GGD Twente voor het grootschalig vaccineren tegen corona. Annelies Barrett: “Voor de verwachte uitbreiding van het aantal vaccinaties in de komende maanden zijn meerdere vaccinatielocaties in de regio nodig. Hierbij wordt gekeken naar een goede regionale spreiding, zodat de reistijd naar een vaccinatielocatie voor inwoners van Twente beperkt wordt tot maximaal 20-30 minuten. Waar de drie andere locaties komen, wordt op korte termijn duidelijk. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenten.” 

Keuze locaties

Het opzetten van vaccinatielocaties is een complexe logistieke organisatie. Annelies Barrett: “De keuze voor vaccinatielocaties wordt gemaakt op basis van een goede regionale spreiding, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet het mogelijk zijn om het aantal vaccinatielijnen uit te breiden en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig. Daarnaast moet de locatie groot genoeg zijn om voldoende vaccins per dag te kunnen verwerken, zodat zorgvuldig met de beschikbare vaccins wordt omgegaan en verspilling wordt vermeden.” Overigens zijn de vijf priklijnen in Oldenzaal niet verder uit te breiden.

Volgorde van vaccineren

De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie. Mensen ontvangen van het RIVM per post een uitnodiging, waarna zij kunnen bellen voor het maken van een afspraak. Zij kunnen daarbij zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio. Lees op Rijksoverheid.nl meer over de volgorde voor vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland.

De procedure

In de ruimte is een strikte routing aangegeven. De eerste stap na binnenkomst is het ontsmetten van de handen. Daarna volgt de check-in waarbij de uitnodiging, de gezondheidsverklaring en het identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Naar aanleiding van de gezondheidsverklaring wordt eventueel naar een medische balie doorverwezen. Vervolgens kan men zich melden bij één van de vijf prikkamers. Na de vaccinatie volgen tot slot vijftien minuten wachten in de wachtkamer. Annelies Barrett: “Dat doen we om te checken of de mensen geen allergische reacties vertonen. Mocht dat zo zijn dan kunnen we daar meteen op inspelen”. Er is een EHBO-post aanwezig.

Misverstanden

Ondanks de goede communicatie rondom de operatie blijken er soms toch nog misverstanden te leven. Annelies: “Sommigen weten niet hoe lang hun bezoek aan de locatie zal duren. Dat is normaalgesproken tussen de 30 en 45 minuten. Er zijn mensen die zich laten afzetten om pas na twee uur opgehaald te worden. Dat is natuurlijk jammer.” Annelies: “Een ander misverstand is dat mensen denken dat het zin heeft om zonder afspraak in de wachtrij te gaan staan rekenend op een kans op een overgebleven vaccin aan het einde van die dag. Dat is echt niet aan de orde.”