Algemeen

KrachtWerkt nieuwe hoofdsponsor ZVV De Esch

OLDENZAAL - KrachtWerkt is de nieuwe hoofdsponsor geworden van voetbalvereniging De Esch, als opvolger van Peterman Autogroep. KrachtWerkt is sinds vorig jaar al een gouden sponsor binnen de vereniging, maar beide partijen hebben dinsdag 19 juli jl. een handtekening gezet onder een vierjarige samenwerking als hoofdsponsor

KrachtWerkt maakt onderdeel uit van de ‘’Kracht groep’’, een aantal Twentse ondernemingen. Het bedrijf staat onder leiding van Maarten Elferink en Rosanne Veld, beiden opgegroeid in de omgeving van ZVV De Esch. Voor Maarten geldt De Esch helemaal als bekend terrein. Maarten Elferink maakte enkele jaren geleden als keeper onderdeel uit van de 1 e selectie, alvorens hij ook met een aantal vrienden in een zogeheten vriendenteam ging voetballen.

KrachtWerkt en KrachtWerkt Interim zijn een jong bedrijf. Dit past volgens beide partijen goed bij De Esch als ‘jongste’ vereniging van Oldenzaal, met een frisse en jonge  en omgeven door wijken waar veel jonge mensen wonen. Vergeet daarbij niet dat De Esch bezig is met een vernieuwingsslag qua organisatie en uitstraling van het sportpark. Daar wil KrachtWerkt maar al te graag onderdeel van uitmaken.

KrachtWerkt bestaat uit twee verschillende takken KrachtWerkt en KrachtWerkt interim. KrachtWerkt is een arbodienst die niet werkt zoals de traditionele Arbo-partijen dat doen. Volgens Elferink is KrachtWerkt modern, denkt het mee in maatwerkoplossingen en doet het veel aan preventie en werkgeluk bij bedrijven.

KrachtWerkt Interim is een detacheringsbureau gericht op de sociale sector. Zij werken samen met (semi)overheidspartijen en partijen in de uitvoering van de (jeugd)zorg. Door middel van het sociale aspect, om werkgeluk van de collega’s voorop te stellen en het denken in mogelijkheden, onderscheiden zij zich op de markt.” Tom Platvoet, voorzitter van De Esch, is maar wat trots dat de vereniging erin geslaagd is om KrachtWerkt / Krachtwerkt Interim als nieuwe hoofdsponsor binnen te halen. ”De strategie/werkwijze van KrachtWerkt / Kracht- werkt Interim past hartstikke goed in de weg die wij als vereniging willen bewandelen. Binnen onze vereniging is het sociale aspect ook van groot belang. Daarbij proberen wij binnen elke discipline maatwerk te leveren, maar draait het ook voortdurend om plezier.”

Als Rosanne Veld gevraagd wordt naar de motivatie van dit hoofdsponsorschap is ze duidelijk. ”Enerzijds is onze motivatie om de samenwerking aan te gaan zakelijk, maar tegelijkertijd ook vanuit ons hart. Zakelijk omdat we vanuit ons bedrijf willen motiveren en uitdragen dat sporten gezond (en leuk) is. In dit geval een teamsport waarbij je ook nog eens leert om samen te werken. Als bedrijf zijn wij een hecht team. Dat stimuleren wij ook voortdurend bij onze klanten en hun medewerkers. Om kort terug te komen op ‘vanuit het hart’ : daar kan zij kort over zijn. We zijn echte Oldenzalers en dragen de club een warm hart toe. Dan is het hartstikke mooi dat we middels deze sponsoring een win-win situatie kunnen bewerkstellingen.”

Maarten en Rosanne geven beiden te kennen dat ze met name de drive en inzet van de sponsorcommissie bewonderingswaardig noemen. ”Als je bekijkt wat deze nieuwe, frisse sponsorcommissie op korte termijn heeft gerealiseerd is dat een groot compliment waard.” Michiel Lubbers, één van de leden van de sponsorcommissie vult aan: “We mogen inderdaad niet klagen als vereniging. Als we kijken naar waar we vandaan komen en nu al bereikt hebben kunnen we trots zijn. We hebben in het laatste ander halfjaar bergen werk verzet. Vooraf hadden we hiervoor getekend, tegelijkertijd zegt het ook wel wat over het Oldenzaalse bedrijfsleven en de gemeenschap in algemene zin. Maar nu het moment er is, blijven wij ook als commissie hongerig en streven naar een mooiere accommodatie en het bieden van meerdere mogelijkheden voor onze leden.”

Nu de handtekening onder een vierjarige verbintenis is geplaatst, zullen KrachtWerkt en KrachtWerkt Interim binnenkort zichtbaarder worden op en rondom onze accommodatie. De Esch kan Elferink en Veld zo nu en dan ook op het sportpark verwachten. De afgelopen jaren is het erbij ingeschoten om naar voetbal (of andere sporten) te kijken, maar het is zeker de bedoeling dat wij af en toe aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk om betrokken te kunnen zijn. Daarbij combineren wij graag het nuttige met het aangename en is het leuk om af en toe een biertje/wijntje te kunnen drinken in de kantine. Lubbers vult nog éénmaal aan: “Ook KrachtWerkt kan De Esch op bezoek verwachten. Er zijn al wat leuke ideeën ter sprake gekomen, maar daar komen wij vast en zeker later nog een keer op terug.”

KrachtWerkt is uiterst tevreden dat zij de komende jaren aan de Esch verbonden zijn. Zij hopen dat de club de groei, die nu is ingezet, de komende jaren kan doorzetten. Daarvan wil KrachtWerkt graag onderdeel zijn. Hopelijk kan de betrokkenheid van de vereniging ook andere bedrijven motiveren om deel uit te gaan maken van De Esch en kan de vereniging hiervan sportief ook profiteren.