Algemeen

Koffieclub Oldenzaal kent groeiende belangstelling

OLDENZAAL – Ruim een jaar na oprichting gaat het de Stichting Koffieclub Oldenzaal goed. Zowel het aantal leden/vrijwilligers als het aantal deelnemende alleenstaande ouderen zit in de lift. Einde vorig jaar kreeg de club door de Vrijwilligerscentrale van Impuls de vrijwilligersprijs, de “Gouden Boeskool” uitgereikt.

We zitten aan tafel met Tim Beckmann, één van de bestuursleden van de Stichting. Het bestuur bestaat uit 7 mensen, die allen hun eigen taak hebben binnen de Stichting. Tim is verantwoordelijk voor de planning, maar ook voor de publiciteit, met name in de social media. Tim: “Die vrijwilligersprijs was een mooie erkenning en heeft ons ook weer meer bekendheid opgeleverd. Dat is belangrijk bij het werven van nieuwe deelnemers, vrijwilligers en sponsoren.”

Koffieclub Oldenzaal is een initiatief van een Oldenzaalse vriendenclub, die heeft besloten om Oldenzaalse alleenstaande ouderen te bezoeken voor een bakkie en een praatje. Hoe simpel dat ook mag klinken, deze dienst is van grote betekenis voor de ouderen, die het bezoek zeer op prijs stellen.

De bezoeken worden steeds door twee mensen van de Koffieclub afgelegd en worden vaak na een aantal weken herhaald. In overleg met Impuls of de Zorgcentra wordt wel een selectie gemaakt. Tim: “We komen voor het sociale contact en zijn geen zorghulp-verleners, de meeste van onze mensen hebben dan ook geen ervaring of opleiding in die richting.”

Tim: “Naast de thuisbezoeken proberen we een keer of zes per jaar een uitstapje te organiseren, waardoor “onze” ouderen ook eens buiten de deur komen. Dat was bijvoorbeeld een uitstapje per huifkar naar Het Everloo, maar ook een lunch bij Qua Koken”. Deze uitstapjes zijn zonder kosten voor de deelnemers en worden door sponsoren (al of niet in natura) mogelijk gemaakt. Een bijzondere invulling vond Tim een lunch, die door kinderen van de Nutsschool werd verzorgd. Tim: “Het mes sneed aan twee kanten: de scholieren konden daarmee een schoolopdracht invullen en onze ouderen had een mooi dagje uit.”

De Koffieclub heeft goede contacten met de Oldenzaalse zorgcentra, zoals de Mariahof, De Molenkamp en Maartje Thuiszorg, maar Impuls is voor ons ook een belangrijke relatie, bijvoorbeeld  om geïnteresseerde ouderen in beeld te krijgen.

Sinds de oprichting van de Koffieclub op 1 januari 2018 is de club gegroeid naar 30 leden en ongeveer evenveel deelnemende ouderen. De Koffieclub wil wel verder groeien, maar niet te snel. Tim: “De charme van onze club is de kleinschaligheid. Die willen we koesteren. We zijn ook een vriendenclub, tenslotte.” Dat betekent niet dat nieuwe leden uit de eigen vriendenkring moeten komen.

Tim is enthousiast over de ervaring van hemzelf en zijn clubgenoten. Tim: “Het is heel dankbaar werk en de gesprekken voegen echt iets toe voor ons èn de ouderen. Daar zitten vaak twee generaties tussen. Ik sprak laatst met een man, die mijn grootvader goed heeft gekend, dat geeft leuke gespreksstof.”

Tim is werkzaam in de verslavingszorg bij Tactus in Almelo en heeft dus een achtergrond in de zorg. Tim: “Veel van onze mensen hebben een baan of studeren, dus afstemming van de agenda’s is een hele klus, maar we hebben er een goed systeem voor opgezet.”

Wat Tim jammer vindt is dat veel ouderen terughoudend zijn om ergens aan mee te doen: “We zien dat de drempel bij ons als laag wordt ervaren, maar zien tegelijkertijd dat ouderen voor andere initiatieven wat terughoudend zijn, terwijl die juist veel kunnen helpen in de strijd tegen eenzaamheid.”

Gevraagd naar wat hij de Oldenzalers wil meegeven, zegt Tim: “Ik hoop dat alleenstaande ouderen (of hun kinderen en verzorgers namens hen) de weg naar de Koffieclub weten te vinden. Ik hoop ook dat jonge Oldenzalers na willen denken over wat ze voor de samenleving kunnen doen.”

Kijk ook op de site van de Koffieclub: www.koffiecluboldenzaal.nl