Algemeen

Informatieavond Burgerbeweging Herenboeren Nederland

NOORDOOST TWENTE - Burgerbeweging Herenboeren Nederland zet zich in voor natuurvriendelijke, kleinschalige, lokale landbouw. In Twente wil een enthousiaste groep kartrekkers óók één of meerdere Herenboerderijen starten. Daartoe organiseert zij de komende weken informatieavonden in Oldenzaal, Losser en de Lutte. Tijdens deze informatieavond vertelt Herenboeren Twente over de beweging en beantwoordt zij vragen.

Herenboerderijen zijn kleinschalige coöperatieve boerderijen die van het vroege voorjaar tot de late herfst op duurzame wijze groente, fruit, aardappelen, vlees en eieren produceren. De opbrengst is voor de ongeveer 200 huishoudens die samen eigenaar zijn van de boerderij. Er is een (biologische) boer in dienst voor een eerlijk loon.

Herenboeren Nederland

De eerste Herenboerderij is in 2016 in Boxtel opgericht. Nu zijn er al elf, waarbij méér dan vijfduizend burgers zijn aangesloten. Allen zetten ze zich in voor herstel van bodemleven en biodiversiteit.

Burgers kunnen mede-eigenaar worden van deze (biologische) coöperatieve boerderij. Samen brengen zij het geld bijeen dat nodig is om de boerderij van de grond te krijgen: pacht van de grond, salaris van de boer, machines, beregeningsinstallaties, zaaigoed, vee, hekken, etc. Vanaf de eerste oogst eet je voor circa € 12,00 per week per mond duurzaam en eerlijk geproduceerd voedsel van je eigen boerderij. Vorige week werd Herenboeren Nederland beloond met een prachtige achtste plaats op de lijst van Duurzame 100 burgerinitiatieven van dagblad de Trouw.

Informatieavonden

Om tot realisatie van één of meerdere Herenboerderijen in Twente te komen zoekt Herenboeren Twente gelijkgezinden om zich aan te sluiten bij hun initiatief. Daartoe worden de volgende informatieavonden georganiseerd. Aanmelden kan via de website van herenboeren Twente. https://www.herenboeren.nl/projecten/twente/

Vrijdag 22 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in Oldenzaal: Bibliotheek (tevens via livestream te volgen)

Dinsdag 2 november van 19.30 tot 20.30 uur in De Lutte: Dorpshoes Erve Boerrigter

Dinsdag 16 november van 19.30 tot 20.30 uur in Losser: Café Heijdeman

Herenboeren Twente zal ook aanwezig zijn op de Twente Fair in het Lutterzand op zaterdag 30 en zondag 31 oktober.