Algemeen

Geen ijsbaan in 2020 vanwege Corona maatregelen

OLDENZAAL - In 2020 zal er geen ijsbaan zijn in de binnenstad van Oldenzaal. De Stichting IJsbaan Oldenzaal acht het organiseren van een ijsbaan niet mogelijk binnen de geldende Corona maatregelen. De beperkende maatregelen zijn niet zozeer van toepassing op de ijsbaan zelf, maar wel op de financiering van de ijsbaan. De bedrijven Curling competitie is de belangrijkste drijvende kracht achter de financiering van de ijsbaan en de Stichting acht het organiseren daarvan niet mogelijk binnen de RIVM richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand regel en het beperkte aantal mensen dat zich in de tent van de ijsbaan mag bevinden.

Het bestuur van de Stichting IJsbaan Oldenzaal heeft het besluit tot het niet doorgaan van de ijsbaan afgelopen week genomen. “Het is ontzettend jammer dat er in 2020 geen ijsbaan komt,” aldus voorzitter Justin Rudolf, “maar we zien geen mogelijkheden om binnen de geldende maatregelen voldoende dekking te realiseren. Normaal gesproken starten de voorbereidingen voor de ijsbaan in september, dus daarom hebben we de beslissing nu al genomen.”

De belangrijkste factoren voor het organiseren van een ijsbaan zijn de vele vrijwilligers en een goede financiële dekking. “Al voor de zomer hebben we bij onze vrijwilligers gepolst hoe ze tegenover de ijsbaan staan in tijden van Corona. Vrijwel iedereen gaf aan ‘gewoon’ weer mee te doen. Dat geeft eens te meer aan hoe groot de betrokkenheid is van onze vrijwilligers, “ zegt Rudolf. “Vanzelfsprekend zouden we voor onze vrijwilligers voldoende beschermende maatregelen hebben genomen.”

De Gemeente Oldenzaal heeft al in een vroeg stadium de richtlijnen besproken met de Stichting. Rudolf: “De Gemeente heeft ons daarin uitstekend ondersteund en ons de kans gegeven de ijsbaan te realiseren binnen de richtlijnen. Echter, een Curling competitie organiseren waarbij de 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden moet worden, zien wij praktisch niet haalbaar. We hebben nagedacht over andere vormen van sponsoring, maar we moeten ook eerlijk zijn dat veel bedrijven nu andere zaken aan het hoofd hebben dan het sponsoren van een ijsbaan.”

Stichting IJsbaan Oldenzaal richt zich nu op 2021. “Want dan moet er absoluut weer een ijsbaan staan”, stelt Justin Rudolf.