Duurzaam Thuis Glimlach

Algemeen

Feestelijke opening Bibliotheek in de Vijfhoek

OLDENZAAL - Vorige week maandag werd de nieuwe vestiging van de Oldenzaalse Bibliotheek in de Vijfhoek feestelijk geopend. Na toespraken van directeur Anke Bruggeman, wethouder Alida Renkema en Raad van Toezicht voorzitter Alwie Semmekrot viel aan de wethouder en René olde Keizer de eer te beurt om elk een lint door te knippen als symbool voor de opening.

Het gezelschap genodigden was wegens corona beperkt, net als het aantal mensen dat voorlopig onder de geldende corona-maatregelen de bibliotheek kan verblijven. Daar is overigens een prima protocol voor afgesproken: een mandje per bezoeker en zijn de mandjes op? Dan even geduld!

De opening werd ingeleid door directeur Anke Bruggeman, die verheugd was dat in haar termijn de nieuwe vestiging in gebruik genomen wordt. Ze gaf aan dat het instituuut bibliotheek aanzienlijk is veranderd, net zoals de stromen informatie -en desinformatie- in de samenleving een andere vorm hebben aangenomen. Ze dankte de vele partners en sponsoren voor de onmisbare samenwerking en vatte de nieuwe rol van de bibliotheek in de samenleving in vier woorden mooi samen: “Van collectie naar connectie”.

Wethouder Renkema zegde in haar speech steun van de Gemeente toe om het maatschappelijk nut van de bibliotheek optimaal vorm te geven en benadrukte de drie kerntaken van de bibliotheek: bestrijden laaggeletterdheid en bevorderen leesplezier, bevorderen participatie en het faciliteren van ‘een leven lang leren’.

Alwie Semmekrot sprak namens de Raad van Toezicht en complimenteerde Oldenzaal met de nieuwe bibliotheek en sprak vertrouwen uit in de centrale rol van de bibliotheek voor Oldenzalers, die de bibliotheek vanuit de Vijhoek kan vervullen.

De verhuizing van de Ganzemarkt is ooit in gang gezet vanuit een bezuinigingsdoelstelling. De huisvesting was een te hoge kostenpost. Alle drie de sprekers memoreerden de tijd die daarna aanbrak met veel onzekerheid, uitstel en zelfs twijfel over het welslagen van de nieuwe vestiging. Die twijfel wordt echter direct weggenomen bij de eerste stappen die je in de nieuwe bibliotheek zet. Ook personeel en vrijwilligers zijn erg ingenomen met hun nieuwe werkplek.

De centrale ligging, een terras aan voorzijde en een patio met zicht op de Plechelmustoren aan de achterzijde nodigt uit. De inrichting biedt een huiselijke sfeer met tal van mogelijkheden voor ontmoeting. Het credo ‘van collectie naar connectie’ is duidelijk terug te vinden in de nieuwe locatie.

 

Foto 1: Directeur Anke Bruggeman.

Foto 2: Alwie Semmekrot overhandigt cheque aan Anke Bruggeman.

Foto 3: Wethouder Renkema verricht de opening.

Foto 4: De huiskamer van Oldenzaal.

Foto 5: De kids hoek.