Algemeen

EHBO Vereniging Sint Plechelmus na 80 jaar volop actief

OLDENZAAL – De Oldenzaalse EHBO-vereniging Sint Plechelmus bestaat dit jaar 80 jaar. Het ‘oudje’ is nog steeds springlevend, maar kan ook ‘nieuw bloed’ gebruiken. Vorig jaar won de Vereniging de vrijwilligersprijs bij de Sportverkiezing, omdat ze ‘de smeerolie van het Oldenzaalse verenigingsleven’ is.

Het bestuur bestaat uit Mathilde Luttikhuis (waarnemend voorzitter sinds het overlijden van Harry Vaneker oktober vorig jaar), Niel Steenbergen (secretaris), Christel Liebrand-Jolink (scheidend penningmeester en werkgroep PR), Hans Bekker (Materialen), Edwin Heinink (werkgroep opleidingen) en Bertie Wageman (werkgroep Centrale EHBO).

Roeping

Wat trekt mensen om dit werk te doen? Edwin: “Het is natuurlijk heel essentiële hulp die we verlenen en maatschappelijke dienstbaarheid pur sang! We hebben een aantal mensen binnen op herhalingscursus, vraag ze maar.” Bauke en Laura zijn twee jonge mensen die al enkele jaren meelopen. Zijn geven aan dat ze gezamenlijke ervaring hebben met de reanimatie van een bezoeker op een festival. Dat is allemaal goed verlopen en de patiënt kon ‘met zelfstandig kloppend hart’ in de ambulance worden gelegd. Bauke en Laura: “Op zo’n moment weet je waar je het voor doet. Je kunt echt het verschil maken. En wat ook aardig is: je komt als EHBO-er overal!”

Mathilde: “Je ziet vaak dat mensen zich aanmelden al ze iets hebben meegemaakt in hun nabije omgeving, waarbij ze zich machteloos voelden en denken: dat gaat me niet weer gebeuren!”

Edwin: “En je merkt vaak dat meer nieuwe leden zich aanmelden als er een calamiteit is gebeurd, zoals de vuurwerkramp in Enschede of de brand in Volendam.”

Hebben de EHBO-ers veel met agressie te maken? Edwin: “Gelukkig valt dat in onze regio erg mee. Je merkt wel dat mensen mondiger worden. Soms krijgen we van een leek het advies hoe we ons werk moeten doen, haha.”

Regelgeving

De regelgeving verandert jaarlijks en de vereniging houdt goed bij wat de consequenties voor de cursus, de herhalingen en de oefeningen zijn. Edwin Heinink: “Vanaf 2021 moeten we voldoen aan de nieuwe Veldnorm willen we nog bij evenementen ingezet kunnen worden. We hebben de aanvullende cursussen inmiddels gereed, die kunnen bovenop de basisopleiding worden gevolgd.”

Samenwerking

Sint Plechelmus werkt onder meer samen met de EHBO-vereniging in Dinkelland. Edwin: “We hebben samen de nieuwe cursus opgezet”. Binnen het Oldenzaalse is er ook goed contact met particuliere bedrijven zoals ‘Redt Levens’ en Lohuis Medical. Edwin: “Waar we elkaar kunnen helpen doen we dat. We hebben allemaal het zelfde doel voor ogen.”

EHBO-cursus vanaf 16 maart

Op 16 maart start in Denekamp de nieuwe cursus, verdeeld over 8 lessen. De cursus kost 160 Euro, maar dat bedrag wordt door sommige zorgverzekeraars en ook vaak door werkgevers vergoed. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op de website www.ehbooldenzaal.nl

De lesstof bestaat uit Eerste Hulpverlening, reanimatie, gebruik van de AED, Eerste Hulp aan Kinderen, verbandleer en kleine ongevallen. Deze opleiding wordt afgesloten met een erkend examen ( diploma Eerste Hulpverlener ).

Nieuwe leden welkom

De club telt 53 leden waarvan 21 leden inzetbaar zijn voor EHBO-diensten bij evenementen. De Stichting wil graag uitbreiden, ook binnen het bestuur is er ruimte voor nieuwe mensen. Kijk op de site voor meer informatie.