Algemeen

Doorstart werkgeversvereniging Oldenzaal aan de Slag

OLDENZAAL  - Nadat in het voorjaar van dit jaar is besloten de vereniging in de huidige vorm op te heffen, heeft een aantal leden de afgelopen periode intensief overleg gepleegd of een eventuele doorstart haalbaar zou zijn. Uitgangspunt daarbij was dat de doelstelling van de vereniging recht overeind zou blijven, te weten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Op 10 oktober jl. werd de champagne ontkurkt op weg naar een mooie samenwerking. Als vanouds onder de slogan ‘Veur mekaar, deur mekaar’.

Werkgeversinitiatief

De vereniging Oldenzaal aan de Slag! is een werkgeversinitiatief en in 2014 ontstaan vanuit de gemeente Oldenzaal met als doel dat zoveel mogelijk Oldenzalers met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) betaald werk krijgen. De vereniging is door de tijd ingehaald waardoor vraag en aanbod niet meer op elkaar konden worden afgestemd en de doelstellingen niet meer naar behoren konden worden uitgevoerd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De aangesloten voornamelijk Oldenzaalse bedrijven hebben maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Een twaalftal van deze leden kan worden betiteld als echte kartrekkers die al die jaren de nek heeft uitgestoken voor deze specifieke doelgroep. Behalve het behalen van de doelstelling, ontstond als vanzelfsprekend een onderlinge band vanuit een gezamen-lijke intrinsieke motivatie. Van hieruit is de afgelopen periode onderzocht of een doorstart haalbaar is waarbij de vereniging vanaf 10 oktober volledig zelfstandig is en daardoor slagvaardiger kan werken. Bovendien bedient de vereniging, in tegenstelling tot voorheen, niet alleen plaatselijk de markt maar regionaal. Hiervoor werkt de vereniging intensief samen met onder andere UWV/Werkplein.

Netwerken

Belangrijk onderdeel van de vereniging is ook het netwerken, met name vanuit een zelfde behoefte aan kennisdeling en versterking. Het poogt een ervaringsplatform te zijn in het kader van duurzame arbeidsparticipatie. Regelmatig komen de leden bij elkaar, niet alleen om elkaar te ontmoeten maar juist ook om te spreken over belangrijke thema’s en wet- en regelgeving. Zodoende kan men leren van elkaar en elkaar, waar nodig en gewenst, ondersteunen.

Degelijk fundament

De vereniging heeft er nadrukkelijk voor gekozen in eerste instantie met 12 leden een doorstart te maken. Reden hiervoor is dat de vereniging in deze fase de organisatie eerst goed op poten wil zetten om van daaruit verder te groeien. Alleen met een degelijk fundament heeft de vereniging meer bestaansrecht. Dat zal voorjaar 2020 naar verwachting gestalte krijgen, mits de resultaten goed zijn. De vereniging heeft hier echter alle vertrouwen in temeer daar de eerste mensen reeds naar werk zijn begeleid.

Voor meer informatie: info@oldenzaalaandeslag.nl