Algemeen

De Leemstee krijgt het eerste groene schoolplein van Oldenzaal

OLDENZAAL - Het eerste groene schoolplein van Oldenzaal zal gerealiseerd worden in de wijk Zuid-Berghuizen. Na een intensieve periode van voorbereiding gaan Basisschool De Leemstee en kinderopvang Columbus junior starten met de realisatie van het groene schoolplein. De eerste schop zal op vrijdag 26 februari 2021 de grond in gaan. De planning is dat medio april het groene schoolplein kan worden opgeleverd. De uitvoering van het plan ligt in handen van Tuinen van Geerdink uit Neede.

Voor de realisatie wordt onder andere gebruik gemaakt van de subsidie vanuit de gemeente Oldenzaal voor het realiseren van groene schoolpleinen. Tevens hebben we ook subsidies vanuit de provincie Overijssel en de Rabobank toegekend gekregen. De leerlingen van De Leemstee hebben zelf ook hun bijdrage geleverd; door middel van een sponsorloop hebben ze geld bij elkaar gelopen. Mede door deze bijdragen wordt het mogelijk om het eerste groene schoolplein van Oldenzaal te gaan realiseren.

In nauwe samenwerking met de gemeente Oldenzaal zal het betonnen schoolplein veranderen in een groen schoolplein dat tijdens en na schooltijd uitdaagt tot bewegen, gebruikt kan worden voor buitenlessen en kan gaan dienen als speel- en ontmoetingsplek voor de buurt. Spelen, bewegen, ontdekken en verbinden zijn dan ook typerende woorden die passen bij dit groene schoolplein. Er zullen onder andere een speelheuvel, een belevingsbos, een amfitheater en vele natuurlijke speelelementen gerealiseerd worden. Ook zullen er schaduwplekken met bomen gemaakt worden met zitelementen eronder. De bedoeling is dat alle gebruikers van het brede schoolgebouw, zoals de kinderen van de kinderopvang en peuterspeelzaal, de leerlingen en leerkrachten van De Leemstee, de ouderen van de zorgfederatie en alle andere mensen uit de wijk kunnen gaan profiteren van het nieuwe groene schoolplein. Een groen schoolplein voor 0 tot 100 jaar en voor iedereen rondom de brede school!