Algemeen

Bijzondere bomen voor Het Hulsbeek

OLDENZAAL – Afgelopen vrijdag is op Het Hulsbeek begonnen met de aanplant van 1.050 bijzondere bomen geplant. Deze bomen worden geplant op de plekken waar bomen gekapt zijn om de bebossing op het park gezond te houden. De gekozen soorten zijn een mix van bomen die goed tegen droogte kunnen, lekkere vruchten voor mens en dier geven, de bosbodem vruchtbaarder maken en meer variatie in boomsoorten geven.

Bomen hebben het zwaar
Afgelopen jaren is als gevolg van de droogte gebleken dat veel bestaande bosbomen op het Hulsbeek het zwaar hebben om te overleven. Bas Waanders, parkbeheerder van het Hulsbeek: “De bosbomen stammen nog uit de tijd dat er veel naaldbomen werden aangeplant als productiebos. Ze zijn voor een deel aangetast door insecten waarna ze afsterven.” Door het snel kappen van dode bomen kan verspreiding van deze insectenaantasting beperkt worden. Op deze kaplocaties zijn nieuwe bomen geplant.

 

Nieuwe boomsoorten voor het park

Door klimaatverandering en andere inzichten in bosbeeld is er gezocht naar nieuwe boomsoorten die beter passen bij het multifunctionele doel van het bos en beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Ook worden enkele gekapte bosdelen niet herplant. Hier wordt de bodem wel bewerkt zodat natuurlijke verjonging, het natuurlijk kiemen van gevallen zaden, kansen krijgt voor het groeien van spontaan bos.

 

 

Welke bomen zijn geplant?

  • Noorse esdoorn
  • Boomhazelaar
  • Tamme kastanje
  • Winterlinde
  • Zoete kers
  • Haagbeuk
  • Wintereik

.

Waarom deze bomen?
Boomhazelaar, Tamme kastanje en Zoete kers geven lekkere vruchten en kunnen goed tegen droogte.  Het zoeken naar vruchten is ook een extra beleving waar ouders en kinderen veel plezier aan kunnen beleven.

Linde en Haagbeuk zijn oude in Nederland thuishorende boomsoorten die bovendien door hun heel goed verteerbare blad de bosbodem sterk verbeteren. Een goede bosbodem zorgt weer voor rijk bodemleven en voedselopname door bomen. Deze soorten groeien ook goed in de schaduw. Noorse esdoorn en Wintereik geven door hun bladeren en bijzondere schors extra schoonheid aan een gevarieerd bos.

   

Bas Waanders: “We hebben de plannen ontwikkeld met adviesbureau Bos Groep Noordoost Twente en onze eigen adviseur Huub olde Lohuis. De aanleg wordt door de firma Damink gedaan. Het bos was al aardig divers, maar die diversiteit is nu vergroot en de aanplant is gericht op boomrassen die toekomstbestendig zijn en dan kijken we echt naar de langere termijn. We hebben veel vruchtdragende soorten gekozen, dat is beter voor de hele keten, denk aan vlinders, insecten en de vogels.”

 

Wandelaars

 

Het Hulsbeek is erg in trek als wandelgebied. Bas Waanders: “Onze bomenroute wordt goed belopen. We willen de wandelaars ook meer informatie bieden over de natuur waar onze gasten midden in staan. Dat kan met borden, maar zou ook prima in een app te ontwikkelen zijn.”

 

Corona leidt tot extra recreanten, maar het blijft allemaal binnen veilige proporties. Bas: “We hebben de slagbomen van onze parkeerplaatsen zodanig geprogrammeerd, dat ze boven een bezetting van 50% geen auto’s meer toelaten. Op onze site en app kunnen bezoekers precies zien of er, op basis van aantal auto’s, nog plek is.”

 

Foto 1: Parkbeheerder Bas Waanders overlegt over de aanpak.

Foto 2: Aanplant van de nieuwe bomen, Bas Waanders kijkt toe.