Algemeen

Beachcourt Paal12 weer geopend

OLDENZAAL - Vanaf deze maand maken de sportverenigingen zoals Arcade-Pollux weer gebruik van het beachcourt aan de Vondellaan in Oldenzaal. Vanwege de coronacrisis is het Beachcourt al vanaf 1 maart voor leden van de OMNI geopend om zo de jeugd tot 27 jaar de mogelijkheid te bieden om lekker buiten te sporten.

Foto Joop de Vries

De sportverenigingen kunnen in verband met de coronacrisis helaas geen gebruik maken van de binnensport-accommodaties. Er wordt al druk gebruik gemaakt van het Beachcourt bij Paal12 door alle leden van de OMNI, te weten Arcade, Pollux, Hacol en Icarus.

Elk jaar promoot de OMNI dit stukje sportgebied aan de Vondellaan en men heeft meer ambities aangezien naast het Beachcourt nog een groot gebied ligt met sportbestemming dat ingevuld kan worden. Om meer mensen uit de wijk De Thij en Oldenzaal naar deze mooie bijzondere locatie te trekken, wil de OMNIvereniging het aantal sport- en beweegvoorzieningen graag uitbreiden. Een plan om gefaseerd het natuurgebied aan de Vondellaan om te vormen tot een sport-, beweeg- en ontmoetingsplek waar mensen graag vertoeven.

Onder voorbehoud van de coronamaatregelingen (hopelijk een versoepeling) kan iedereen
vanaf 1 april a.s. weer gebruik maken van het Beachcourt.

Voor meer informatie:  
www.omniverenigingoldenzaal.nl
Foto Joop de Vries