Algemeen

Aankoop laatste perceel voor realisatie tweede fase Stakenbeek

OLDENZAAL - De gemeente is bezig met de ontwikkeling van het woongebied Stakenbeek. De eerste fase is bijna afgerond en de voorbereidingen voor de tweede fase - het gebied tussen de Helmichstraat, Parallelstraat, aan de achterzijde van de woningen aan de Boerskottenlaan en de Stakenbeek - zijn gestart. 

Met de eigenaren binnen dit gebied zijn gesprekken gevoerd over de aankoop van percelen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van Helmichstraat 35. Met de aankoop van dit perceel zijn alle benodigde gronden in eigendom van de gemeente.